ថ្ងៃសៅរ៍ ទី27 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 Englishការបោះឆ្នោត និងខួបលើកទី២៥ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ១៩៩១


សូមចុចទីនេះដើម្បីស្តាប់សំលេង