ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 Englishកិច្ចពិភាគ្សាតុមូល ស្តីពី​ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត និងបញ្ហាជាអទិភាពសម្រាប់ធ្វើបទបញ្ចា និងនីតិវិធីសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ គជបវគ្គ១(ERA)


សូមចុចទីនេះដើម្បីស្តាប់សំលេង