ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ស្តីពី ការ​ថ្កោល​ទោស​ចំ​ពោះ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អំ​ពើហិង្សា​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ចំ​ពោះ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ
03-01-2014  ទាញយកឯកសារ(432 ដង)
សេចក្តីជួន​ដំណឹង
31-12-2013  ទាញយកឯកសារ(424 ដង)
ការបង្ហាញ​ និង​ពិភាក្សា​ស្តី​ពី របាយការណ៍​រួម​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៣
12-12-2013  ទាញយកឯកសារ(497 ដង)
សេច​ក្តីថ្លែង​ការណ៍​រួម​ស្តី​អំ​ពី​ជំ​ហរ និង​អនុ​សាសន៍​ដើម្បី​ឯក​ភាព​ជាតិ និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ជាតិ
18-09-2013  ទាញយកឯកសារ(582 ដង)
សេច​ក្តីថ្លែង​ការណ៍​រួម​ស្តីពីចំណាត់​ការ​សន្តិ​សុខ និង​ការ​ផ្តល់​សេ​វាសាធារណៈ​នៅ​អំ​ឡុង​ពេល​មហាបា​តុកម្ម​អហិង្សា
17-09-2013  ទាញយកឯកសារ(518 ដង)
សេច​ក្តីថ្លែង​ការ​ណ៍​រួម​សង្គម​ស៊ីវិល​ជំ​រុញ​ឲ្យអាជ្ញាធរ​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ដោយ​សន្តិ​វិ​ធី
16-09-2013  ទាញយកឯកសារ(480 ដង)
សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍រួម​ស្តី​ពី​ជំនួ​ប​កំ​ពូល​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុជា និង​គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
16-09-2013  ទាញយកឯកសារ(485 ដង)
សេចក្តីអំពាវនាវ
15-09-2013  ទាញយកឯកសារ(391 ដង)
សេច​ក្តីថ្លែង​ការណ៍ ស្តីពី ការ​ថ្តោល​ទោស​ចំ​ពោះ​ការ​បាញ់​ប្រ​ហារ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ
15-09-2013  ទាញយកឯកសារ(463 ដង)
សេច​ក្តីថ្លែង​ការណ៍​រួម ស្តីពី ការ​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ពី​បន្ទប់​ស្ថាន​ការណ៍​នៃ​អង្គការ​សមាគម​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​អំ​ពី​ជំនួប​កំ​ពូល​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ
14-09-2013  ទាញយកឯកសារ(469 ដង)
សេច​ក្តីប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​អំ​ពី តួ​នា​ទី​របស់​អង្គ​ការ​សមាគមមិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល ក្នុង​ការ​រួម​ចំណែ​កអភិវឌ្ឍន៍​សង្គម​កម្ពុជា
12-09-2013  ទាញយកឯកសារ(495 ដង)
សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពីការ​សង្កេត​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បណ្តឹង​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​ទាក់​ទង​នឹង​បណ្តឹង​តវ៉ា​លទ្ធ​ផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​សម្រាប់​មណ្ឌល​ខេត្ត​ក្រចេះ​ បាត់​ដំបង សៀមរាប និង​កណ្តាល
11-09-2013  ទាញយកឯកសារ(503 ដង)
(បន្ទប់ស្ថានការណ៍) សេចក្តីអំពាវនាវបន្ទាន់​ស្តីពី​​ជំនួបកំពូល​ឲ្យ​មានដំណោះ​ស្រាយ​នយោ​បាយ​ទាក់ទង​នឹង​វិវាទបោះឆ្នោត
07-09-2013  ទាញយកឯកសារ(483 ដង)
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​រួម​ស្តី​ពី​ការវាយ​តម្លៃ​អំពី​ដំណើរការ​ទាំង​មូល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៥​ឆ្នាំ​២០១៣ "ត្រូវការ​សុចរិតភាព​និង​យុត្តិធម៌​ក្នុង​ការ ​បោះឆ្នោត"
06-09-2013  ទាញយកឯកសារ(301 ដង)
សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «ការវាយតម្លៃអំពីដំណើរការទាំងមូល នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣»
05-09-2013  ទាញយកឯកសារ(432 ដង)