ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន

ការ​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​សម្រាប់​រដ្ឋសភា​យុវជន​ត្រាប់
22-10-2014  ទាញយកឯកសារ(275 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ដំណើរការ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត
06-10-2014  ទាញយកឯកសារ(633 ដង)
សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រួម​ស្តី​ពី​សារាចរ​ណែនាំ​របស់​ប្រធាន​រដ្ឋសភា​មិន​ស្រប​តាម​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ច្បាប់​ ​និង​គោល​ការណ៍​ប្រសិទ្ធិភាព​ ​តម្លា​ភាព​ ​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​
02-10-2014  ទាញយកឯកសារ(349 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
01-10-2014  ទាញយកឯកសារ(355 ដង)
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំសន្និសីទកាសែត ”ទិ​វា​អន្តរ​ជាតិ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ និង​ការ​បង្ហាញអំ​ពី​ស្ថាន​ភាព​នៃ​ដំ​ណើរ​ការ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ទាក់​ទិន​ទៅ​នឹ​ង​បញ្ហា​ចម្បង​នៅ​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​”
12-09-2014  ទាញយកឯកសារ(636 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
05-09-2014  ទាញយកឯកសារ(662 ដង)
សេច​ក្តីប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​ដំ​ណើរ​កាកំ​ណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត
29-08-2014  ទាញយកឯកសារ(683 ដង)
សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រួម​ស្តី​ពី​សម​ភាព​យេន​ឌ័រ​នៃ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​កំ​ពូល​រដ្ឋស​ភា​នី​តិ​កាល​ទី​៥
25-08-2014  ទាញយកឯកសារ(619 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
15-08-2014  ទាញយកឯកសារ(427 ដង)
សេចក្តីជូនដំណឹងនិង​គោរពអញ្ជើញ​
12-08-2014  ទាញយកឯកសារ(605 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌មាន​ស្តីពី​ដំណើរកាកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត
12-08-2014  ទាញយកឯកសារ(703 ដង)
ការ​វាយតម្លៃ​ទៅ​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា​និង​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ទាក់​ទិន​កំ​ណែ​ទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត
06-08-2014  ទាញយកឯកសារ(648 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី​ការផ្អាកដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ​និង​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៤
05-08-2014  ទាញយកឯកសារ(687 ដង)
សេច​ក្តីថ្លែង​ការណ៍រួម​ស្តី​ពី​សេច​ក្តី​ស្នើ​វិ​សោធ​ន​កម្ម​បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា​នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រកម្ពុជា
04-08-2014  ទាញយកឯកសារ(431 ដង)
លិខិតចំហរចំពោះ​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុចា​ និង គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
01-08-2014  ទាញយកឯកសារ(422 ដង)