ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន

Joint Statement-Phnom Penh, 09-February-2016 Restoring Enabling Environment for Free and Fair Election in 2017 and 2018
09-02-2016  ទាញយកឯកសារ(232 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៍គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី០៥ នៃរដ្ឋសភា (ឆ្នាំទី២)
29-01-2016  ទាញយកឯកសារ(232 ដង)
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​រួម​ស្តី​ពី​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​លើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​ គ.ជ.ប​ ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​អគ្គលេខាធិការ​ និង​អគ្គលេខាធិការរង​នៃ​ គ.ជ.ប
08-01-2016  ទាញយកឯកសារ(269 ដង)
ការ​រក​ឃើញ​លើ​ការ​សង្កេតការណ៏​អនុវត្តន៍​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​សាកល្បង​ និង​អនុសាសន៍​ សម្រាប់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៦
15-12-2015  ទាញយកឯកសារ(245 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​
14-12-2015  ទាញយកឯកសារ(231 ដង)
សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​
04-12-2015  ទាញយកឯកសារ(166 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន
01-12-2015  ទាញយកឯកសារ(170 ដង)
សេចក្តីជូនដំណឹង
20-11-2015  ទាញយកឯកសារ(195 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីសន្ទស្សន៍ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌
17-11-2015  ទាញយកឯកសារ(192 ដង)
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​រួម​ស្តី​អំពី​ ការ​ដក​តំណែង​ លោក​ កឹម​ សុខា​ ប៉ះពាល់​ដំណើរ​ការ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ និង​សិទ្ធិ​សេរីភាព​បញ្ចេញ​មតិ
30-10-2015  ទាញយកឯកសារ(234 ដង)
ការ​អញ្ជើញ​យុវជន​ចូល​រួម​ក្នុង​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​ពី​«​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ និង​ប្រើ​ប្រាស់​វេទិកា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ (Track MPs)»
28-10-2015  ទាញយកឯកសារ(194 ដង)
សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រួម​ស្តី​ពី​ការ​ថ្កោល​ទោស​អំពើ​ហឹង្សា​លើ​តំណាងរាស្ត្រ​ នៃ​រដ្ឋសភា​នីតិកាល​ទី​៥
28-10-2015  ទាញយកឯកសារ(211 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពី «វិសោធនកម្មនៃច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់"
05-10-2015  ទាញយកឯកសារ(232 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិ៖ ការការពារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ សិទ្ធិសេរីភាពប្រមូលផ្តុំ និងសិទ្ធិសេរីភាពចូលរួម
14-09-2015  ទាញយកឯកសារ(213 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី៖ ការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាយុវជន
10-09-2015  ទាញយកឯកសារ(216 ដង)