ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌មាន​​ ប្រជាជន​បាន​សួរថា​ "តើអ្នកណាធំជាង គណបក្ស ឬពលរដ្ឋ?"
07-06-2013  ទាញយកឯកសារ(369 ដង)
សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​ផ្តល់​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​មូល​ដ្ឋាន
05-06-2013  ទាញយកឯកសារ(421 ដង)
សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​វេ​ទិ​កា​ពិ​ភាក្សា​គោល​ន​យោបាយ “ទស្ស​នៈ​របស់​គណ​បក្ស​ន​យោបាយ​ស្តី​ពី​ បរិស្ថាន និង​ដី​ធ្លី ក្នុងប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​”
29-05-2013  ទាញយកឯកសារ(422 ដង)
សេចក្តីជូ​នដំណឹង​ ស្តីពី​ ការរៀប​ចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​គ្រួបង្គោលសម្រាប់​បណ្តាញខុមហ្វ្រែល អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងគណៈបក្សនយោបាយ អំពី វិធីសាស្ត្រក្នុងការសង្កេតការឃោសនា​បោះឆ្នោត ថ្ងៃបោះឆ្នោត​និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត
19-05-2013  ទាញយកឯកសារ(443 ដង)
វេទិកាពិភាក្សាកម្មវិធី​នយោបាយ​នៃគណបក្ស​នយោបាយ​នៅ​មុន​ពេល​បោះឆ្នោត​ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ ខាងមុខ
09-05-2013  ទាញយកឯកសារ(376 ដង)
អនុសា​សន៍ ស្តីពីនីតិវិធី​ក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើស និង​ការ​តែង​តាំង​សមាជិក នៃ​គណៈ​កម្មការ​រាជ​ធានី​/​ខេត្ត​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​គណៈ​កម្មការ​ថ្នាក់​ក្រោម​ផ្សេង​ទៀត
08-04-2013  ទាញយកឯកសារ(473 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​របាយ​ការណ៍​ចុងក្រោយ​ស្តីពី​​ ការអង្កេតស្រាវជ្រាវ​បញ្ជីបោះ​ឆ្នោត​ ការចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និងសវនកម្ម​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​បន្ថែម​ការ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ទំរង់​លុប​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះឆ្នោត​សំរាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ២០១៣
02-04-2013  ទាញយកឯកសារ(552 ដង)
កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី​លទ្ធផល​រកឃើញ​នៃ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​សវនកម្ម​បញ្ជីបោះឆ្នោត​សំរាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​២០១៣​ និង​ការជ្រើស​រើស​គណកម្មាធិការរាជធានី/ខេត្ត,ឃុំសង្កាត់រៀបចំការ​បោះឆ្នោត​ និង​គណកម្មាការការិយាល័យ​រៀបចំការ​បោះឆ្នោត​និង​រាប់សន្លឹ
02-04-2013  ទាញយកឯកសារ(374 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​មតិ និង​សំ​ណើរ​បស់​អង្គ​ការ​សម្ព័ន្ធ​សង្គម​ស៊ីវិល​ទៅលើ​សេច​ក្តី​សម្រេច​របស់ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិរៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គ.ជ.ប ចំ​ពោះអនុសាសន៍​លើ​​សេច​ក្តី​ព្រាង​បទ​បញ្ជា និង​នី​តិ​វិ​ធី​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំ​ណាង​រាស
14-03-2013  ទាញយកឯកសារ(462 ដង)
សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​មតិ និង​សំ​ណើរ​បស់​អង្គ​ការ​សម្ព័ន្ធស​ង្គម​ស៊ីវិល​ទៅ​លើ​សេច​ក្តី​សម្រេច​របស់ គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះឆ្នោត គ.ជ.ប ចំ​ពោះអ​នុសាសន៍​លើសេ​ចក្តី​ព្រាង​បទ​បញ្ជា និងនី​តិវិធី​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាង​រាស្រ្
04-03-2013  ទាញយកឯកសារ(453 ដង)
អនុសាសន៍លើ​សេចក្តី​ព្រាង​បទបញ្ជានិង​នីតិវិធី​សំរាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី៥ឆ្នាំ២០១៣
21-02-2013  ទាញយកឯកសារ(459 ដង)
សេចក្តី​ជូនដំណឹង
12-02-2013  ទាញយកឯកសារ(496 ដង)
របាយ​ការណ៍​បឋម​​ស្តី​ពី​​ការ​អង្កេត​ស្រាវ​ជ្រាវ​សំ​រាប់​ការ​បោះឆ្នោ​ត និង​សវនកម្ម​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១២ សំរាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្រ្ត ២០១៣
07-02-2013  ទាញយកឯកសារ(483 ដង)
លទ្ធ​ផល​វេទិកា នៅ​ខេ​ត្ត​កំ​ពង់​ឆ្នាំង “​កំ​ណែទ​ម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​លំ​ហរ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​នៅ​កម្ពុ​ជា​”
06-02-2013  ទាញយកឯកសារ(365 ដង)
លទ្ធផល​វេទិ​កា នៅ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ “កំ​ណែទម្រង់​កា​រ​បោះ​ឆ្នោត និង​លំ​ហរ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​នៅ​កម្ពុ​ជា”
28-01-2013  ទាញយកឯកសារ(448 ដង)