ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​ស្តី​ពី​អនុសាសន៍​របស់​សង្គម​ស៊ីវិល​ក្នុងការ​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទនៃ​ការ​បោះឆ្នោត
02-09-2013  ទាញយកឯកសារ(528 ដង)
សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី​ការ​សង្កេត​ការ​ដំ​ណើរ​ការ​បើកកញ្ចប់​សុវត្ថិភាព “ក” ដើម្បី​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំ​ណាង​រាស្រ្តនី​តិ​កាល​ទី​៥​ សម្រាប់មណ្ឌល​ខេត្តបាត់​ដំ​បង
30-08-2013  ទាញយកឯកសារ(441 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការសង្កេតការដំណើរការបើកកញ្ចប់​សុវត្ថិភាព «ក»​ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់​លទ្ធផល​នៃការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើ​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៥​ សម្រាប់​មណ្គល​ខេត្តក្រចេះ
28-08-2013  ទាញយកឯកសារ(358 ដង)
សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ស្តី​ពីអាជ្ញាធរ​មូល​ដ្ឋាន​បង្ខំ​ម្ចាស់​ឆ្នោត​អោយ​ផ្តិត​មេដៃ​គាំ​ទ្រ​លទ្ធផល​បោះ​ឆ្នោត​​ដែល​មាន​ភាព​ចម្រូង​ចម្រាស់​នៅឡើយ
21-08-2013  ទាញយកឯកសារ(504 ដង)
សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ព័ត៌មានរួម​ស្តី​ពីការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​លទ្ធផល​បោះ​ឆ្នោត​បណ្តោះ​អាសន្ន
21-08-2013  ទាញយកឯកសារ(547 ដង)
សេចក្តីជូនដំណឹងពី​ការ​រៀបចំកម្មវិធីពិភាក្សាតុមូល​ស្តីពី ការវាយតម្លៃលើលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន និងការរកឃើញជុំវិញកំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣
21-08-2013  ទាញយកឯកសារ(538 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី ការសង្កេត​ការដោះ​ស្រាយបណ្តឹង​តវ៉ា​ទាក់​ទង​លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៥ នៅមណ្ឌល​ខេត្ត​ក្រចេះ​ កណ្តាល​ បាត់​ដំបង​ និង​សៀមរាប
17-08-2013  ទាញយកឯកសារ(611 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​រកឃើញ​បឋម​ ភាប​មិន​ប្រក្រតី​នៅ​ថ្ងៃ​ស ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត និង​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត
15-08-2013  ទាញយកឯកសារ(1182 ដង)
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​រួម​ សង្គម​ស៊ីវិល​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ឱកាសដែល​បាន​ជួបជាមួយឯក​ឧត្តម​ ស ខេង និង​ជំរុញ​ឲ្យ​មានដំណោះ​ស្រាយ​ដោយ​យុត្តិធម៌​លើ​បញ្ហា​ជាប់​គាំង​ក្រោយ​ការ​បោះឆ្នោត
14-08-2013  ទាញយកឯកសារ(435 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម យើងត្រូវការតំណាង​រាស្ត្រស្ត្រី​យ៉ាង​តិច ៣០% សម្រាប់​នីតិកាល​ទី​៥
08-08-2013  ទាញយកឯកសារ(411 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ស្តី​ពី ការធានាតម្លាភាព​ក្នុង​ការស៊ើបអង្កេត​របស់​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំការបោះឆ្នោត
08-08-2013  ទាញយកឯកសារ(648 ដង)
សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ស្តីពី​បរិយាកាស​ ក្រោយ​ការ​បោះឆ្នោត​ជាតិ​ នី​តិកាល​ទី​៥ ឆ្នាំ​២០១៣
07-08-2013  ទាញយកឯកសារ(423 ដង)
វេទិកា​សួរ​អ្នកតំណាង (បច្ចេកវិទ្យាទំនើប) កំពុង​ទាក់​ទាញ​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ និង​គណបក្សនយោ​បាយ​កម្ពុជា​
05-08-2013  ទាញយកឯកសារ(458 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌មានស្តី​ពី​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ទៅ​លើ​អ្នក​ចេញ​ទៅ​បោះឆ្នោត​ បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​តាម​ការិយាល័យ និង​គុណ​ភាព​នៃ​ការ​ចេញ​លិខិត​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​បម្រើ​ឲ្យ​ការបោះ​ឆ្នោត
02-08-2013  ទាញយកឯកសារ(607 ដង)
សេចក្តីថ្លេងករណ៍​​រួម​ស្តីពីការបន្តការអង្កេតស្រាវជ្រាវទៅលើភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣
30-07-2013  ទាញយកឯកសារ(331 ដង)