ថ្ងៃពុធ ទី24 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន

សេចក្តីថ្លែងការណ៏ ស្តីអំពី បើកទូលាយទីធ្លាសាធារណៈ និងលើកស្ទួយសិទ្ធិប្រមូលផ្តុំ និងហែក្បួនក្នុងដំណើការការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្យប្រកួតប្រជែង
09-05-2017  ទាញយកឯកសារ(11 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៏មាន
03-05-2017  ទាញយកឯកសារ(11 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការបន្ទប់ស្ថានការណ៍ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំ២០១៧
25-02-2017  ទាញយកឯកសារ(91 ដង)
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូល
17-02-2017  ទាញយកឯកសារ(68 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម សង្គមស៊ីវិល​សូមសម្តែងការមិនពេញចិត្ត​ចំពោះ​ការតម្កល់សេចក្តីសម្រេចផ្តន្ទាទោល​លោក នីចរិយា ដែលជាអនការពារសិទ្ធិមនុស្ស
15-12-2016  ទាញយកឯកសារ(60 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម សង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឱ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការយាយីដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ​
28-04-2016  ទាញយកឯកសារ(261 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព៏ត៌មាន​ស្តីពី របាយការណ៍​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ការបោះឆ្នោត​ និង​កំណែទម្រង់ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
06-04-2016  ទាញយកឯកសារ(301 ដង)
សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​រួម​ ស្ដីពី​ការ​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ ឆ្នាំ​២០១៦​ និង​ ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​/​សង្កាត់​
04-04-2016  ទាញយកឯកសារ(367 ដង)
សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មានអំពី សង្ខេបរបាយការណ៍ស្តីពីភាព​មិនប្រក្រតី​ផ្នែកនយោបាយ​(អំពើពុករលួយ​នយោ​បាយ​ និងការ​ប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋមិនត្រឹម​ត្រូវ)
31-03-2016  ទាញយកឯកសារ(278 ដង)
សេចក្តីជូនដំណឹង/ Media Alert
24-03-2016  ទាញយកឯកសារ(210 ដង)
សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ "​របាយការណ៏​ឃ្លាំ​មើល​យេនឌ័រ​ផ្នែក​នយោបាយ​ សភា​ និង​តំណាងរាស្រ្ត​ និង​ការ​ផ្ដល់​អំណាច​ឲ្យ​ស្រ្តី​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ក្នុង​ការ​បំពេញ​កិច្ចការ​នៅ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​"
23-02-2016  ទាញយកឯកសារ(213 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការឃ្លាំ​មើល​ និង​ការ​ផ្តល់​ពិន្ទុ​លើ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បំពេញ​/អនុវត្តន៍​គោលនយោបាយ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​នីតិកាល​ទី​៥​ ឆ្នាំ​ទី​២
23-02-2016  ទាញយកឯកសារ(226 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មានស្តីពី «ការវាយតម្លៃ និងផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធ ផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៍គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី២»
19-02-2016  ទាញយកឯកសារ(239 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​សង្កេត​រដ្ឋសភា​ និង​តំណាងរាស្រ្ត​ ឆ្នាំ​ទី​២ ​នៃ​នីតិកាល​ទី​៥
18-02-2016  ទាញយកឯកសារ(266 ដង)
សេចក្តីជូនដំណឹង/Notification
16-02-2016  ទាញយកឯកសារ(247 ដង)