ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

របាយការណ៍បោះឆ្នោតនានា

របាយ​ការណ៍ ស្តី​ពី សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ក្នុង​ការ​កំ​ណត់ តម្រូវការអាទិភាព​នៅ ១០០ ឃុំ ដាច់​ស្រ​យាល
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែមិថុនា 2012  ទាញយកឯកសារ(1610 ដង)
របាយការណ៍​ពី​បរិយាកាស​មុន​ថ្ងៃបោះ​ឆ្នោត​បញ្ហាសន្តិសុខ៖ ឃាតកម្ម ការគំរាមកំហែង
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែមិថុនា 2012  ទាញយកឯកសារ(1421 ដង)
របាយ​ការណ៍​ស្តី​ពី​ការប្រើ​ប្រាស់​ធន​ធាន​រដ្ឋ​សម្រាប់​បម្រើ​ឲ្យគណបក្ស​នយោ​បាយ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែឧសភា 2012  ទាញយកឯកសារ(1320 ដង)
របាយការណ៍​លទ្ធ​ផល​ស្រាវ​ជ្រាវបញ្ជីឈ្មោះអ្នក​បោះ​ឆ្នោត ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​សវ​នកម្ម​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ឆ្នាំ ២០​១១​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែមេសា 2012  ទាញយកឯកសារ(1449 ដង)
សេច​ក្តីប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​សាម​គ្គី ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនៈគិរី
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែកញ្ញា 2011  ទាញយកឯកសារ(623 ដង)
លទ្ធផលក្ខខណ្ឌលសន្ទស្សន៏នៃវិស័យអាទិភាពនៅ ២៤ មណ្ឌល (ខេត្ដ- រាជធានី )
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែមករា 2010  ទាញយកឯកសារ(623 ដង)
របាយការណ៏លទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រា ការចូលរួម និងអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែវិច្ឆិកា 2009  ទាញយកឯកសារ(631 ដង)
របាយ​ការណ៏​លទ្ធផល​អង្កេត​ស្រាវ​ជ្រាវ បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ចុះឈ្មោះអ្នក​បោះ​ឆ្នោត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែកក្កដា 2009  ទាញយកឯកសារ(651 ដង)
របា​យ​ការណ៍​បញ្ជូន​លទ្ធ​ផល ឆ្នោត​លឿន (ភី វី ធី) សំរាប់​ការ​បោះឆ្នោ​ត ២០០៨​ការបរិយាយ ពី​សកម្មភាព​ការ​ងារ​បញ្ជូន​រាប់ និង​បញ្ចូលលទ្ធផល​ឆ្នោត​លឿន​។
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែតុលា 2008  ទាញយកឯកសារ(651 ដង)
លទ្ធ​ផ​ល​នៃ​ការ​ធ្វើសវន​កម្ម​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​​ឯ​ក​រាជ្យ លើបញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចុប្បន្ន នៅក្នុង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុ​ជា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែកញ្ញា 2007  ទាញយកឯកសារ(576 ដង)
ការ​ធ្វើ​សវនកម្ម​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត គឺ​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ឱ្យ​យក​ចិត្ដ​ទុក​ដាក់​ជា​អ​ទិ​ភាព ទៅ​លើ​អ្នក​ដែល​មិន​ទាន់​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែកញ្ញា 2007  ទាញយកឯកសារ(563 ដង)
របាយ​ការណ៏ សង្កេត​ស​ភា និង​តំ​ណាង​រាស្ដ្រ ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំទី ៣ (តុលា ២០០៥ - កញ្ញា ២០០៦)
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែសីហា 2007  ទាញយកឯកសារ(565 ដង)
លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​យុវជន​ទៅ​លើការ​បំពេញ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា ឬ គណបក្ស​ជាប់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការអនុវត្ដ​វិស័យ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល និង​ការបង្កើត​ការ​ងារ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 20 ខែសីហា 2007  ទាញយកឯកសារ(533 ដង)
ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ អាណត្ដិទី ៤ ឆ្នាំ ២០០៨
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែសីហា 2007  ទាញយកឯកសារ(555 ដង)
របាយការណ៍អង្កេតៈ ឃ្លាំមើលសភា និងតំណាងរាស្ដ្រ ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦
ថ្ងៃអង្គារ, 19 ខែធ្នូ 2006  ទាញយកឯកសារ(494 ដង)