ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ស្ត្រីអាចធ្វើបាន

សេច​ក្តីជូន​ដំ​ណឹង ពី​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​ពី​” ការ​ផ្តល់​អំ​ណាច​ដល់​ស្រ្តីក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ​” និង “​ស្រ្តី​អាច​ធ្វើ​បាន​”

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្រ្វែល មាន​កិត្តិ​យស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​លោក លោក​ស្រី នាង​កញ្ញា ជា​តំ​ណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូរ​ទស្សន៍​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ព្រម​ទាំង​អង្គ​ការ​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់​មេត្តា​ជ្រាប​ថា គណៈ​កម្មាធិការ​ខុម​ហ្រ្វែល​នឹង​រៀប​ចំ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​ពី​” ការ​ផ្តល់​អំ​ណាច​ដល់​ស្រ្តីក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ​” និង “​ស្រ្តី​អាច​ធ្វើ​បាន​” ចំនួន​០៣ វគ្គ​ដល់​បេក្ខ​នារី​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​/​សង្កាត់ អា​ណត្តិ​ទី​៣ ក្នុង​ខេត្ត​គោ​ល​ដៅ​ចំ​នួន០៣​។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

គោល​ន​យោ​បាយ​យេន​ឌរ័ និង​ការ​ផ្ដល់​​អំ​ណាច​នយោបាយ​ដល់​ស្ដ្រី​នៅ​កម្ពុជា

នៅបរិបទកម្ពុជាការផ្ដល់អំណាចនយោបាយយេនឌរ័ គឺនិយាយដល់​ការ​ពង្រឹង ការ​លើក​ស្ទួ​យ និង​​ការ​ការ​ពារ​ការចូល​រួម​របស់​ស្ដ្រី​នៅ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​ចិត្ដ​ខាង​នយោបាយ​រួម​ទាំង​ការ​ផ្ដល់​លទ្ធ​ភាព និង​ឱ​កាស​ដល់​ស្ដ្រីដើម្បី​ទទួល​បាន “អំណាចនយោបាយ” ដោយ​ត្រូវ​ខិត​ខំធ្វើ​ឱ្យ​មាន​សមភាព​រវាង​បុរស និង​ស្ដ្រី​ក្នុង​អំណាច​នយោបាយ និងការ​សម្រេច​ចិត្ដ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

គោល​នយោបាយ​យេនឌ័រ និងកា​រ​ផ្ដល់​អំ​ណាច​នយោបាយ​ដ​ល់​ស្ដ្រី​នៅ​កម្ពុ​ជា

ការ​ផ្ដល់​អំ​ណាច​ន​យោបាយ​យេនឌរ័  គឺ​និយាយ​ដល់​ការពង្រឹង  ការ​លើក​ស្ទួយ  និង​ការ​​ការ​​ពារ​កា​​រ​​​ចូល​​រួម​របស់ ស្ដ្រី នៅក្នុងការស​ម្រេច​ចិត្ដខាង​នយោបាយ រួម​ទាំង​ការ​ផ្ដល់​លទ្ធភាព និង​ឱ​កាស​​​ដល់​ស្ដ្រីដើ​ម្បីទទួល​បាន​“អំណាចនយោបាយ” ដោយ​​ត្រូវ​ខិត​ខំ​​ធ្វើ​ឱ្យ​​មាន​​សម​ភាព​​រវាង​បុរស និង​ស្ដ្រីក្នុង​អំណាច​នយោ​បាយ និង​ការ​​សម្រេច​​ចិត្ដ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL