ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធផ​ល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​សិរី​មង្គល ស្រុក​កូន​មុំ ខេត្ត​រតនៈ​គិរី​

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈកម្មាធិការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគ​មអាដហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​កា​រ​ជា​អាទិភាព ក្នុង​ឃុំ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើ​ង​នៅ ឃុំសិរី​មង្គល ស្រុក​កូន​មុំ​ ខេត្ត​រតនៈគិ​រី កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោ​តប្រមា​ណ ៥៥ នាក់ ​(៤៥% ជាស្ត្រី និង ៥០% ជាជន​ជា​តិដើ​មភាគ​តិច​ឡាវ​)  មកពីគ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្សន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ និង​ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ​ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពលរដ្ឋនៅក្នុង​ឃុំបា​ន​ចូល​រួមពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលានេះ​។
ប្រជាពល​រដ្ឋ​ដែល​ចូល​រួម​សិក្ខាសាលា​ស្ទើរ​តែ១០០% បាន​បោះ​ឆ្នោត​គាំ​ទ្រតម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ទាំង ៥ នៅ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​ស្នើ​ឱ្យ​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ​បច្ចុប្បន្ន យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដោះស្រាយ និង​/​ឬ​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ទទួល​យក​ដើម្បីដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ន​យោបាយ​របស់​ខ្លួន​ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​ខាងមុខ​។

ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសិរីមង្គល ស្រុកកូនមុំ ខេត្តរតនៈគិរី លើកដៃបោះឆ្នោតគំាទ្រតម្រូវ​ការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងសិក្ខាសាលាសម្លេងម្ចាស់​ឆ្នោតដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈកម្មាធិការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគ​មអាដហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​កា​រ​ជា​អាទិភាព ក្នុង​ឃុំ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើ​ង​នៅ ឃុំសិរី​មង្គល ស្រុក​កូន​មុំ​ ខេត្ត​រតនៈគិ​រី កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោ​តប្រមា​ណ ៥៥ នាក់ ​(៤៥% ជាស្ត្រី និង ៥០% ជាជន​ជា​តិដើ​មភាគ​តិច​ឡាវ​) មកពីគ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្សន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ និង​ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ​ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពលរដ្ឋនៅក្នុង​ឃុំបា​ន​ចូល​រួមពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលានេះ​។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តីជូន​ដំ​ណឹង "ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​"

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល មាន​កិត្តិ​យស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​លោក លោក​ស្រី នាង​កញ្ញា តំ​ណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូរ​ទស្សន៍​ជាតិ អន្តរ​ជាតិ ព្រម​ទាំង​អង្គ​ការ​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់​ មេត្តា​ជ្រាប​ថា គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល នឹង​រៀប​ចំ​សិក្ខាសាលាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តីពី​ “ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រយា​ល” ចំ​នួន ០៩ នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​ដោយ​ឡែក​ៗ​ពី​គ្នា។​
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​ដំ​បូក​រូង ស្រុក​ភ្នំ​ស្រួច ខេត្ត​កំ​ពង់​ស្ពឺ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពីគ​ណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហកា​រ​ជាមួ​យ​នឹងស​មាគ​មអាដ​ហុក អង្គ​ការ​ជីវិត​ថ្លៃ​ថ្នូរ និង​សហគមន៍​ភូមិ​ទឹក​ល្អក់ ​បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​ ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ ឃុំ​ដំ​បូក​រូង ស្រុក​ភ្នំ​ស្រួច ខេត្ត​កំ​ពង់ស្ពឺ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១១​។ មានអ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥២ នាក់ (៣៩% ជា​ស្ត្រី ៣០​%យុវជន)  មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែលរួម​មាន​តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ និងជា​សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គកា​រ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័​ត៌មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​លើក​ដែក ស្រុក​កោះ​ធំ ខេត្ត​កណ្តាល​

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​សមាគ​ម​អាដ​ហុក  ស​ហ​គ​មន៍​​ព្រែក​ជ្រៃដើ​ម្បី​ការ​អភិវឌ្ឍន៍ សមា​គម​ឥន្រ្ទទេវី បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់ ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​លើ​ក​​ដែក ស្រុក​កោះ​ធំ​ ខេត្ត​កណ្តាល កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មិ​ថុនា ​ឆ្នាំ២០១១​។ ​មានអ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រ​មាណ​ ៦៥ នាក់ (១៤% ជា​ស្ត្រី) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហ​គមន៍ បណ្តាញ​អង្គ​ការ​សង្គ​ម​ស៊ី​វិល តំ​ណាង​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា ​ជ្ញាធរ ​ភូ​មិ​ អង្គ​​ការ​​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលានេះ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី​ លទ្ធផ​ល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ ឃុំ​កោះ​ស្រ​ឡាយ ស្រុក​សៀម​បូក​ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​

គណៈកម្មាធិការខុមហ្វ្រែល បាន​រៀប​​ចំ​​សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​​ស្តី​ពី​​​​​ ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​​អា​ទិភាព ក្នុងឃុំ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ ឃុំ​កោះ​ស្រ​ឡាយ ស្រុក​សៀម​បូក ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១១​។ មានអ្នក​​មាន​​សិទ្ធិ​​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ​​ ៥០ នាក់ (៣២% ជាស្ត្រី)  មក​ពី​គ្រប់ភូមិ​​ក្នុង​ឃុំ ដែល​​រួម​​មាន​​តំ​ណាង​​​សហគមន៍ តំ​ណាង​​គណ​បក្ស​​​​នយោ​បាយ​ប្រចាំ​ឃុំ និង​​ជា​​​សមាជិក​​ក្រុម​​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​​ភូមិ អង្គការ​​មូល​​ដ្ឋាន និង​​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​​បាន​ចូល​រួម​​ពិ​ភាក្សា​​នៅ​​ក្នុង​​​សិក្ខា​សាលា​នេះ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​ល្វាក្រាំង ស្រុកវ៉ារិន ខេត្ត​សៀម​រាប

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិការ ខុមហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគ​មអាដ​ហុក បណ្តាញ​អង្គ​ការ​ក្រ​វ៉ាត់​បៃ​តង សមា​គម​កសិករ និង​សមា​គម​សន្សំ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​កា​រ​ជា​អាទិភាព ក្នុង​ឃុំ ​សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ ឃុំ​ល្វា​ក្រាំង ស្រុក​វ៉ារិន ខេត្ត​សៀម​រាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោ​ត​ប្រ​មាណ ៥១ នាក់ (​២២% ជាស្ត្រី​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំណាង​សហគមន៍ បណ្តាញ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ និង​ជា​សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាពល​
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​ល្វែង​ឫស្សី ស្រុក​ជី​ក្រែង ខេត្ត​សៀម​រាប​

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពីគ​ណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុមហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមា​គម​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​កា​រ​ជា​អាទិ​ភាព ក្នុង​ឃុំ​ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ ឃុំ​ល្វែង​ឬ​ស្សី ស្រុក​ជី​ក្រែង ខេត្ត​សៀម​រាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ ឧស​ភា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៥០ នាក់ (២០% ជា​ស្ត្រី​)  មក​ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហ​គមន៍ បណ្តាញ​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ីវិល តំ​ណាង​គណ​បក្សន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ និង​ជាស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​កំ​ពង់​គោ ស្រុក​កំ​ពង់​ស្វាយ ខេត្ត​កំ​ពង់​ធំ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមា​គម​អាដ​ហុក អង្គ​ការ​ទស្សនៈ​ពិភព​លោក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព ក្នុង​ឃុំ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ ឃុំ​កំ​ពង់​គោ ស្រុក​កំ​ពង់​ស្វាយ ខេត្ត​កំ​ពង់​ធំ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ ឧស​ភា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៩ នាក់ (៤៦​% ជា​ស្ត្រី​)  មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មានតំ​ណាង​សហគមន៍ បណ្តាញ​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ី​វិល តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ និង​ជា​សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូលរួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំជាំ ស្រុក​មេ​មត់ ខេត្ត​កំ​ពង់​ចាម

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជាមួយ​នឹង ស​មាគម​អាដហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិ​ភាព ក្នុង​ឃុំ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើងនៅ ឃុំជាំ ស្រុក​មេ​មត់ ខេត្ត​កំ​ពង់​ចាម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៤០ នាក់ (១០% ជាស្ត្រី)  មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហគមន៍ បណ្តាញ​អង្គ​ការ​សង្គមស៊ី​វិល ​តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រចាំ​ឃុំ និង​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​​ស្តី​ពី​​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​ក្រ​យា ស្រុក​ប្រា​សាទ​បល្ល័ង្គ ខេត្ត​កំព​ង់​ធំ ​

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពីគ​ណៈក​ម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល និង​សហ​ការ​ជាមួយ សមាគម​អាដ​ហុក និង​អង្គ​ការ​​ទស្សនៈ​ពិភព​លោក​​​ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​​ស្តី​ពី​​​​​ ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​​អាទិភាព ក្នុង​ឃុំ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើងនៅ​ ឃុំ​ក្រយា ស្រុក​ប្រា​សាទ​បល្ល័ង្គ ខេត្ត​កំពង់​ធំ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១១​​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​​ប្រ​មាណ​​ ៦០ នាក់ (២៤% ជាស្ត្រី)  មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​​ក្នុង​ឃុំ ដែល​​រួម​​មាន​​​តំ​ណាង​​សហគមន៍ បណ្តាញ​​អង្គ​ការ​​សង្គ​ម​ស៊ីវិល តំណាង​​គណ​បក្ស​​​​ន​យោបាយប្រ​ចាំឃុំ និង​​ជា​​​សមា​ជិក​ក្រុម​​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​​មូល​​ដ្ឋាន និង​​ប្រ​ជាពល​រដ្ឋ​​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​​បាន​ចូលរួម​​ពិភាក្សា​​នៅ​ក្នុង​​​សិក្ខា​​សា​លា​​នេះ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL