ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ប៉ាតេ ស្រុក​អូរ​យ៉ា​ដាវ ខេត្ត​រតនៈ​គិរី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការកំណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ប៉ាតេ  ស្រុក​អូរ​យ៉ា​ដាវ ខេត្ត​រត​នៈគី​រី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥  ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ​ ៦០ នាក់​ (២០​%​ជា​ស្រ្តី ១០០​% ជា​ជន​ជាតិ​ចា​រ៉ាយ​) មកពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ​ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភា​ក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​កំ​ពង់​ស្រ​ឡៅ​មួយ ស្រុក​ឆែប ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជាមួយ​នឹង សហគមន៍​ពន្លក​ខ្មែរ​បាន​​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដា​ច់ស្រយាល​ដែល​ធ្វើឡើង​នៅឃុំ​កំ​ពង់​ស្រ​ឡៅ​មួយ​ ស្រុកឆែប ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ កាល​ពី​ថ្ងៃទី១៥ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៨៤ នាក់ (៣៣​% ជាស្រ្តី​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ​ដែលរួ​ម​មាន តំ​ណាង​សហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណបក្សន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សាឃុំ​ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភា​ក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លានេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តីប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ស្រែហ៊ុយ ស្រុក​កោះ​ញែក ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី​

ដោយ​មាន​កា​រ​គាំ​ទ្រ​ពី​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក អង្គ​ការ​សុខ​ភាព​គ្មាន​ព្រំ​ដែន​(អេច​យូ​) អង្គ​ការ​សេដា​ក​ បានរៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពីការ​កំណ​ត់ត​ម្រូវ​ការ​ជា អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កា​ត់ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើ​ងនៅ​ឃុំ​ស្រែហ៊ុយ ស្រុកកោះញែ​ក ខេត្ត​មណ្ឌល​គីរី កាល​ពី​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៦១ នាក់​ (៣៦​% ជាស្រ្តី ២១ % ជាជន​ជាតិ​ព្នង)​ មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្សនយោ​បាយ​ប្រ​ចាំឃុំ​ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សាឃុំ​ អា​ជ្ញាធរភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាព​ល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបា​ន​ចូល​រួម​ពិភា​ក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្តីពី​ លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​កំ​ពង់​រាប ស្រុក​ព្រៃ​កប្បាស ខេត្ត​តា​កែវ

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​គណៈកម្មាធិ​កា​រ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជាមួ​យ​នឹង អង្គ​ការ​អុក​ស្វាម សហគមន៍​នេសា​ទបា​នរៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោតមួយ​ស្តី​ពី ការ​កំណ​ត់ត​ម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ-សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល​ដែល​ធ្វើឡើង​នៅឃុំ​កំ​ពង់រាប ស្រុក​ព្រៃក​ប្បាស ខេត្ត​តា​កែវ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី២៨​ ខែក​ក្កដា ឆ្នាំ២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិបោះ​ឆ្នោតប្រមាណ ​៥១ នាក់ (១០​% ជា​ស្រ្តី​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុងឃុំ ដែល​រួមមា​ន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាងគណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខាសា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេចក្តីជូនដំណឹង ការ​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី​ “​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​”

គណៈ​កម្មា​ធិការ ខុម​ហ្វ្រែល មាន​កិត្តិ​យស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​លោក លោក​ស្រី នាង​កញ្ញា តំណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូរ​ទស្សន៍​ជាតិ អន្តរ​ជាតិ ព្រម​ទាំង​អង្គការ​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់ មេត្តា​ជ្រាប​ថា​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល នឹង​រៀប​ចំសិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី “​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភា​ព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​” ចំនួន ១១ នៅ​តាមទីកន្លែងដោយឡែកៗពីគ្នា។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ញ៉ាង ស្រុក​អណ្តូង​មាស ខេត្ត​រតនៈ​គី​រី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មាធិការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំ​ញ៉ាង ស្រុក​អណ្តូង​មាស ខេត្ត​រតនៈ​គី​រី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែក​ក្កដា​ ឆ្នាំ២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមា​ណ ៦៥ នាក់ (​៤៦​% ជា​ស្រ្តី ១០០​% ជា​ជន​ជាតិ​ចា​រ៉ាយ​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ​ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន​និង​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រកាសព័​ត៌មានស្តីពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ផ្លូវ​ទូក ស្រុក​កំ​ពង់​លែង ខេត្ត​កំ​ពង់​ឆ្នំាង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពីគ​ណៈកម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជាមួ​យនឹ​ង សមាគ​មអា​ដ​ហុក សមា​គម​ការ​ពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ អង្គ​ការ​សកម្មភាព​ដើម្បី​បរិស្ថាន​និង​សហគមន៍ បាន​រៀប​ចំ សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ ការ​កំ​ណត់តម្រូវ​ការ​ជាអាទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំស​ង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ ឃុំ​ផ្លូវ​ទូក ស្រុក​កំ​ពង់​លែង​ ខេត្តកំ​ពង់​ឆ្នំាង កាល​ពីថ្ងៃទី​២១ ខែកក្ក​ដា ឆ្នាំ​២០​១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ​៥៧ នាក់ (​៥៩​% ជា​ស្រ្តី ) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​ន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញា​ធ​រ​ភូមិ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រជាព​លរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបានចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​បេង ស្រុក​បន្ទាយ​អំ​ពិល ខេត្ត​ឧត្តរ​មាន​ជ័យ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយនឹង សមាគម​អាដ​ហុក សហគមន៍​ព្រៃ​ឈើ​ដុង​បេង បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​បេង ស្រុក​បន្ទាយ​អំ​ពិល ខេត្ត​ឧត្តរ​មាន​ជ័យ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៥០ នាក់​ (​៥០​% ជាស្រ្តី​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាងគណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រជាពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​សំ​បួរ ស្រុក​មង្គល​បុ​រី​ ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង ស​មាគម​អាដ​ហុក សហគមន៍​នេ​សាទ ស្រ​ណាល  បាន​​រៀប​​​ចំ​​សិ​ក្ខាសា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល​ ដែល​ធ្វើឡើ​ង​នៅ​ ឃុំ​សំ​បួរ ស្រុក​មង្គល​បុរី​ ខេត្តបន្ទាយ​មាន​ជ័យ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៣ នាក់ (​១៩​% ជា​ស្រ្តី​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋនៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ ឃុំ​កោះ​ជី​វាំង ស្រុក​ឯក​ភ្នំ ខេត្ត​បាត់​ដំ​បង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល​ ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​សមាគ​ម​អាដ​ហុក សហគ​មន៍មូល​ដ្ឋាន បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលាស​ម្លេងម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ ឃុំ​កោះ​ជី​វាំង ស្រុក​ឯក​ភ្នំ ខេត្ត​បាត់​ដំបង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កក្ក​ដា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៨ នាក់ (​៥៧% ជាស្រ្តី​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួម​មាន​តំណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ​ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បានចូល​រួមពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL