ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលសិក្ខាសាលាសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតឃុំប៉ាតាង ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនៈគិរី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង ស​មាគមន៍​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំ​ប៉ាតាង ស្រុក​លំ​ផាត់ ខេត្ត​រតនៈគិរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោ​ត​ប្រ​មាណ ​៥៩ នាក់ (៤៧%​ ជា​ស្រ្តី ៩៥​% ជា​ជន​ជាតិទំពូន) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅក្នុង​ឃុំបាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលានេះ​។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តីប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្តីពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំតា​វែង​លើ ស្រុក​តា​វែង ខេត្ត​រតនៈ​គីរី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយនឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បណ្តាញ សហគមន៍​របស់​អង្គ​ការ​សេដាក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខាសាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យា​ល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំតាវែង​លើ ស្រុក​តាវែង ខេត្ត​រតនៈគីរី កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១១​។ មានអ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៤៤​នាក់​ (៥៧% ជាស្រ្តី ៩០​% ជា​ជន ជាតិ​ព្រៅ) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុងឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រចាំ​ឃុំ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រជា​ពល​រដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលានេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​ស្តី​ពី ទីក​​ន្លែង និង​កាល​បរិច្ឆេទ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល សម្រាប់ខែកញ្ញា ២០១១​

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល មាន​កិត្តិ​យស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​លោក​លោក​ស្រី នាង​កញ្ញា តំ​ណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូរ​ទស្សន៍​ជាតិ​ អន្តរ​ជាតិ ព្រមទាំង​អង្គ​ការ​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់ មេត្តាជ្រាប​ថា គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល នឹង​រៀប​ចំសិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី “​ការ​កំ​ណត់តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​​” ចំនួន​០៤ នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​ដោយ​ឡែក​ៗ​ពី​គ្នា​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​រយ៉​ ស្រុក​កោះ​ញ៉ែក ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី

ដោយ​មា​នការ​គាំ​ទ្រពី​ គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជាមួ​យ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បណ្តាញ សហគមន៍​របស់​អង្គ​ការ​សេដាក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែ​ល​ធ្វើឡើង​នៅឃុំ​រយ៉ ស្រុក​កោះញ៉ែ​ក ខេត្ត​មណ្ឌល​គីរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ២​០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មា​ណ ៨៣​នាក់​ (៤៥% ជា​ស្រ្តី​៩៥% ជន​ជាតិ​ព្នង) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែលរួម​មាន តំ​ណាង​សហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណប​ក្ស​ន​យោ​បាយប្រចាំឃុំ​ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធ​រ​ភូមិ អង្គ​កា​រ​មូលដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ជើង​គួន ស្រុក​សំ​រោង ខេត្ត​តា​កែវ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពីការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កា​ត់ដាច់ស្រយាល​ដែល​ធ្វើឡើ​ង​នៅ​ឃុំ​ជើង​គួន​ ស្រុកសំ​រោង ខេត្ត​តា​កែវ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៥​នាក់ (៧​%​ជា​ស្រ្តី ) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគ​មន៍ តំ​ណាង​គណបក្សន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋនៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តីពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ ឃុំ​ថ្មី ស្រុក​ចិត្របុ​រី ខេត្ត​ក្រ​ចេះ

ដោយ​មានការគាំទ្រពី គណៈកម្មាធិកា​រខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជាមួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក សហគមន៍​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ធិ​មនុស្ស បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ ជា អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​សង្កាត់​ដាច់​ស្រយា​ល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំ​ថ្មី ស្រុក​ចិត្រ​បុ​រី ខេត្ត​ក្រ​ចេះ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ២០១១។ មាន​អ្នក​មានសិទ្ធិបោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៥៤​នាក់ (៣០​%​ជា​ស្រ្តី ) មក​ពីគ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​ តំ​ណាង​សហគ​មន៍ តំ​ណាងគណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី​ លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​បរ​ខាំ ស្រុក​អូរ​យ៉ា​ដាវ ខេត្ត​រតនៈ​គី​រី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​សមាគម​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​បរ​ខាំ ស្រុក​អូរ​យ៉ា​ដាវ​ ខេត្ត​រតនៈ​គីរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ​៥៣​ នាក់ (​១៦​% ជា​ស្រ្តី​១០០​% ជា​ជន​ជាតិ​ចា​រ៉ាយ​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​ស​ហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញា​ធរភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​កោះ​ព្រះ ស្រុក​ចុង​សៀម​បូក ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​គណៈកម្មា​ធិ​កា​រ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បាន​រៀបចំ សិក្ខាសា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការកំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​សង្កាត់​ដា​ច់​ស្រយា​ល​ដែល​ធ្វើឡើ​ង​នៅ​ឃុំ​កោះព្រះ​ ស្រុក​សៀមបូក​ ខេត្តស្ទឹង​ត្រែង កាល​​ពី​ថ្ងៃទី​២១  ខែ​សី​ហា ​ឆ្នាំ២០១១។​ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ​ ៥៩​នាក់​ (៤២ % ជាស្រ្តី ) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុ​ង​ឃុំ ​ដែលរួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​នយោបាយ​ប្រចាំ​ឃុំ​ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អាជ្ញាធរភូ​មិ អង្គកា​រ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុងឃុំបាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុងសិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តីពី លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​អូរ​សោម ស្រុក​វាល​វែង ខេត្ត​ពោធិ​សាត់

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី គណៈកម្មាធិការ​ខុមហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង អង្គ​ការ​វី​ជី​ឡែន បាន​រៀប​ចំសិ​ក្ខាសា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី​ការ​កំណ​ត់តម្រូវ​ការ​ជាអាទិ​ភាព​ក្នុងឃុំ​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាលដែលធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំអូ​រ​សោម ស្រុក​វាល​វែង​ ខេត្តពោធិ​សាត់ កាល​ពី​ថ្ងៃទី១៦ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៣៨ នាក់ (៥0​%​ជាស្រ្តី​ ១០​០​%ជន​ជាតិ​ជង) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាងគណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពលរដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខាសា​លា​នេះ​។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់ឆ្នោ​ត​ឃុំ​ក្រ​សាំង ស្រុក​ចុង​កាល់​ ខេត្តឧ​ត្តរ​មាន​ជ័យ

ដោយ​​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី គណៈក​ម្មាធិកា​រ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជាមួយ​នឹង សមាគ​មន៍អា​ដហុក បាន​រៀប​ចំសិ​ក្ខាសា​លាស​ម្លេងម្ចា​ស់ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី​ការកំណ​ត់ត​ម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិភាពក្នុង​ឃុំស​ង្កាត់ដាច់​ស្រយា​ល​ដែល​ធ្វើឡើង​នៅឃុំ​ក្រសាំង ស្រុក​ចុង​កាល់ ខេត្តឧ​ត្តរ​មានជ័យ​ កាល​ពីថ្ងៃទី១​៩ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ២​០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោ​តប្រមាណ​ ៨២នាក់​ (៤៦ %​ជាស្រ្តី ) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ​ដែលរួម​មាន តំណាងស​ហគមន៍ តំ​ណាង​គណប​ក្សន​យោបា​យប្រ​ចាំឃុំ សមាជិ​កក្រុ​មប្រឹក្សាឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គកា​រ​មូល​ដ្ឋាន​ និង​ប្រជាពល​រដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំបា​នចូល​រួម​ពិភា​ក្សានៅក្នុ​ងសិ​ក្ខាសា​លានេះ​។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL