ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​ព្រះ​ឃ្លាំង ស្រុក​ត្បែង​មាន​ជ័យ ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជាមួយ​នឹង ស​មា​គម​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-ស​ង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅឃុំព្រះ​ឃ្លាំង ស្រុក​ត្បែង​មាន​ជ័យ ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១២។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦០​នាក់ (៥៦​%ជាស្រ្តី មាន​៦១​%ជា​ជន​ជាតិ​កួយ​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្សន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូលដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាពល​រដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភា​ក្សា​នៅក្នុងសិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​យ៉ា​ទុង ស្រុក​អូ​យ៉ា​ដា​​វ ខេត្ត​រត​នៈ​គី​រី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង ស​មា​គមអាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​យ៉ាទុង ស្រុក​អូ​យ៉ា​ដាវ ខេត្ត​រតនៈ​គីរី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៥​នាក់ (៣៤​%​ជា​ស្រ្តី មាន​៣២​%​ជា​ជ​ន​​ជាតិចារ៉ាយ​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំណាង​គណបក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​-​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

​សេ​ច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​តឺន ស្រុក​កូន​មុំ ខេត្ត​រ​ត​នៈ​គីរី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កា​ត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​តឺន ស្រុក​កូន​មុំ ខេត្ត​រ​តនៈគីរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១២​។ មាន​អ្នកមាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៤​នាក់ (៤០​%​ជាស្រ្តី មាន​៣៤​%​ជា​ជន​ជាតិគ្រឹ​ង) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​-​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រចាំ​ឃុំ​ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ​ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាពល​រដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បា​ន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំទឹ​ក​វិល ស្រុក​ស្អាង ខេត្ត​កណ្តាល

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជាមួយ​នឹង ស​មា​គមអាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តីពី​ ការ​កំ​ណត់​ត​ម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ទឹកវិល ស្រុក​ស្អាង ខេត្ត​កណ្តាល កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១២​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិបោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៧​នាក់ (១៨​%​ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​រម្យ​ទម ស្រុក​រវៀង ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជា​មួយ​នឹង  ស​មាគមជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំ​រម្យទម ស្រុក​រវៀង  ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៣ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១២​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦០ នាក់ (​៣០​% ជា​ស្រ្តី​ និង៦៥​%​ជា​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាងសហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាពល​រដ្ឋ​នៅក្នុ​ង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំផាន់​ញឿម ស្រុក​ប្រា​សាទ​បល្ល័ង្ក ខេត្ត​កំ​ពង់​ធំ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំផាន់​ញឿម ស្រុក​ប្រាសា​ទ​បល្ល័ង្ក ខេត្ត​កំ​ពង់​ធំ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មក​រា  ឆ្នាំ២០១២​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៧ នាក់ (​២៩​% ជា​ស្រ្តី​) ពីគ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភា​ក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​​ក្តី​ជូន​​ដំ​​ណឹង​​ស្តី​​ពី ទី​​កន្លែង និង​​កាល​​បរិច្ឆេទ​​សិក្ខា​​សា​​លា​​សម្លេង​​ម្ចាស់​​ឆ្នោត​​ក្នុង​​ការ​​​កំ​​ណត់​​តម្រូវ​​ការ​​ជា​​អាទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​​ដាច់​​ស្រ​យាល សម្រាប់​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២

គណៈកម្មាធិការខុមហ្វ្រែល មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោក លោកស្រី នាងកញ្ញា តំណាងសារព័ត៌មាន វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ជាតិ អន្តរជាតិ ព្រមទាំងអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា ដោយមានការឧបត្ថម្ភមូលនិធិពីសហភាពអឺរុប (EU), OXFAM NOVIB, NPA  និង  Forum Syd គណៈកម្មាធិ-ការខុមហ្វ្រែល នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតស្តីពី “ការកំណត់តម្រូវការជាអាទិភាពនៅឃុំ-សង្កាត់ដាច់ស្រយាល” ចំនួន១២ នៅតាមទីកន្លែងដោយឡែកៗពីគ្នា។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តីប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្តីពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​ថ្ម​គរ ស្រុក​ល្វាឯ​ម ខេត្ត​កណ្តាល

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគ​ម​អាដហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ថ្ម​គរ ស្រុក​ល្វាឯម ខេត្ត​កណ្តាល​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មក​រា ឆ្នាំ២០១២។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិបោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦៧​នាក់​ (​២១​%​ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុងឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​នយោបាយ​ប្រចាំ​ឃុំ ស​មាជិក​ក្រុមប្រឹ​ក្សាឃុំ​ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ​ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពលរដ្ឋ​នៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លានេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កា​ស​ព័ត៌​មាន ស្តីពី​​ លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅឃុំកំ​ពង់​ចាម ស្រុក​សំ​បូរ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក បានរៀ​ប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តីពី​ ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាពក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំកំ​ពង់ចាម ស្រុក​សំ​បូរ ខេត្ត​ក្រចេះ​ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែ​មក​រា ឆ្នាំ​២០១២​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥១នាក់​ (២៩​%​ជា​ស្រ្តី មាន​៣%​ជា​ជន​ជាតិដើម​ភាគ​តិច​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធ​រ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូលដ្ឋាន និ​ង​ប្រ​ជាព​ល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភា​ក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លានេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​សេដា ស្រុក​លំ​ផាត់ ខេត្ត​រតនៈ​គីរី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​សេដា ស្រុក​លំ​ផាត់ ខេត្ត​រត​នៈ​គីរី​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២​។ មាន​អ្នកមាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥១​នាក់ (៩​%​ជា​ស្រ្តី​ជន​ជាតិ​ទំពួន​) ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រចាំឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋនៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភា​ក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL