ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន

សេច​ក្តីប្រ​កាសព័​ត៌មា​ន​ស្តីពី​លទ្ធផ​ល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​ខ្ទុំក្រាំ​ង ស្រុក​សំ​រោង​ទង ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគ​ម​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់ស្រយាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ខ្ទុំ​ក្រាំង ស្រុក​សំ​រោង​ទង ខេត្ត​កំ​ពង់ស្ពឺ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២​០១២។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោតប្រ​មាណ ៦៣​នាក់​(​៣១​%​ជា​ស្ត្រី)  មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រចាំឃុំ និង​ជាសមាជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធ​រភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋា​ន និង​ប្រ​ជាព​ល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សានៅក្នុ​ង​សិក្ខា​សាលានេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​លទ្ធផ​ល​សិក្ខាសា​លាស​ម្លេង​ម្ចា​ស់ឆ្នោត​ឃុំប្រ​មេរិ៍្ត ស្រុក​ត្បែង​មាន​ជ័យ ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី​គណៈ​ក​ម្មាធិការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង  ស​មា​គម​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខាសា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តីពី​ ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិភាព​ក្នុងឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំប្រ​មេរិ៍្ត ស្រុក​ត្បែ​ងមានជ័យ ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៥ មី​នា ​ឆ្នាំ២​០១២​។​ មានអ្នក​មា​នសិ​ទ្ធិ​បោះឆ្នោ​ត​ប្រ​មាណ ៦០ នាក់ (​៤០​% ជា​ស្រ្តី និង​៩៣%​ជាជ​ន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​ តំណាង​សហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្សន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ​សមា​ជិកក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អាជ្ញាធ​រ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និ​ង​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​នៅក្នុងឃុំ​បាន​ចូល​រួមពិភាក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លានេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តីប្រ​កា​សព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅឃុំ​ព្រះរំកិល ស្រុក​ថា​ឡាប​រិ​វ៉ាត់ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង ស​មាគម​អាដ​ហុក បាន​រៀ​ប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី​កា​រ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ព្រះរំកិល ស្រុក​ថា​ឡាប​រិ​វ៉ា​ត់ ខេត្តស្ទឹ​ង​ត្រែង កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២៥​ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២​០១២។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៥៧​នាក់ (៤៩​%​ជា​ស្រ្តី) ពីគ្រ​ប់​ភូមិ​ក្នុងឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោបា​យ​ប្រ​ចាំឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ​ អា​ជ្ញាធ​រ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅក្នុងឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​លទ្ធផ​លសិក្ខាសា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​តា​សៀម ស្រុក​ស្វាយ​លើ ខេត្ត​សៀ​ម​រាប

ដោយ​មាន​កា​រ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មាធិកា​រខុ​ម​ហ្វ្រែល សហការ​ជាមួ​យ​នឹង សមាគមន៍​អាដហុក អង្គ​ការ​លីកាដូ   និង​សហគមន៍​សន្សំ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-ស​ង្កាត់ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​តាសៀម ស្រុក​ស្វាយ​លើ ខេត្ត​សៀម​រាប  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ  ឆ្នាំ​២០១២​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៥​នាក់ (​២៩​% ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញាធរភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាព​ល​រដ្ឋ​នៅក្នុ​ង​ឃុំបា​ន​ចូលរួម​ពិភាក្សា​នៅក្នុងសិក្ខា​សា​លានេះ​។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​តា​លាស់ ស្រុក​មោង​ឬស្សី ខេត្ត​បាត់​ដំ​បង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​យុវជន​ខ្មែរ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំតាលាស់ ស្រុក​មោង​ឬ​ស្សី ខេត្ត​បាត់​ដំ​បង  កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២៣ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១២។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោ​តប្រ​មាណ ៥៣​នាក់ (២២​% ជា​ស្រ្តី) ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រចាំឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ​ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាពលរដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួមពិ​ភាក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​លទ្ធផ​ល​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេងម្ចា​ស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ពូជ្រៃ​ ស្រុកពេ​ជ្រាដា​ ខេត្តម​ណ្ឌល​គិ​រី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជាមួ​យនឹង សមាគ​មន៍​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលាស​ម្លេងម្ចាស់​ឆ្នោត​មួ​យ ស្តី​ពី ការ​កំណត់តម្រូ​វ​ការ​ជាអា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់ដា​ច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅឃុំ​ពូ​ជ្រៃ​ ស្រុក​ពេជ្រាដា ខេត្តម​ណ្ឌលគិ​រី  កាល​ពី​ថ្ងៃទី២១ ខែ​កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោ​ត​ប្រមាណ ៦០ នាក់ (​មាន​១៥%ជាស្រ្តី ៥០​%ជាជនជា​តិដើម​ភាគ​តិច​ព្នង​ ) ពីគ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែលរួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំណាង​គណ​បក្ស​ន​យោបាយ​ប្រចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាព​ល​រដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំបា​នចូលរួម​ពិភា​ក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលានេះ​។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​​ក្តី​ជូន​​ដំ​​ណឹង​​ស្តី​​ពី ទី​​កន្លែង និង​​កាល​​បរិច្ឆេទ​​សិក្ខា​​សា​​លា​​សម្លេង​​ម្ចាស់​​ឆ្នោត​​ក្នុង​​ការ​​​កំ​​ណត់​​តម្រូវ​​ការ​​ជា​​អាទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​​ដាច់​​ស្រ​យាល សម្រាប់​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ខុមហ្វ្រែល​ មាន​​កិត្តិយស​​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​លោក​​ លោក​ស្រី​​​ នាង​​កញ្ញា​​ តំណាង​​​សារ​​ព័ត៌​​មាន​​ វិទ្យុ​​ ទូរ​ទស្សន៍​​ជាតិ​​ អន្តរ​​ជាតិ​​ ព្រម​​ទាំង​​អង្គ​​ការ​​ជាតិ​​ និង​​អន្តរ​ជាតិ​​​​ទាំង​អស់​​​ មេត្តា​​ជ្រាប​​ថា​ ដោយ​​​មាន​​ការ​​ឧបត្ថម្ភ​​មូល​​និ​ធិ​​ពី​សហ​ភាព​​អឺរុប​​ (EU), OXFAM NOVIB, NPA និង​ Forum Syd​​ គណៈ​កម្មា​​​ធិ​ការ ​​​​ខុម​ហ្វ្រែល​​​ នឹង​​រៀប​ចំ​​​​​សិក្ខា​​សា​លា​​សម្លេង​​ម្ចាស់​​ឆ្នោត​​ស្តី​ពី​​ “ការ​កំណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិភាព​​​នៅឃុំ-សង្កាត់​​​​ដាច់​ស្រយាល​” ចំនួន​​១០ នៅ​​​តាម​​ទី​កន្លែង​​ដោយ​​ឡែក​ៗ​​ពី​គ្នា​​។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ខុមហ្វ្រែល មានកិត្តិយស​សូម​ចេញ​ផ្សាយ​របាយការណ៍​ឆ្នាំ​២០១១ ស្តី​ពី​ប្រ​ជាធិបតេយ្យ​ ការបោះ​ឆ្នោត និង​​​កំណែ​ទម្រង់នៅ​កម្ពុជា។ (សូម​រក​មើល​ឯកសារ​ដែល​​បាន​​ភ្ជាប់​​មក​​ជា​​មួយ​ ឬ​​គេ​ហ​ទំព័រ​​ខុម​ហ្វែល​)

បន្ត​ពីរបាយការណ៍ឆ្នាំមុន ស្តីពីកំណែទម្រង់​ប្រជាធិបតេយ្យ ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​កំណែ​ទម្រង់នៅកម្ពុជា ខុមហ្វ្រែល​​ បន្ត​ផលិត​របាយការណ៍​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ធ្វើ​​ការ​​វាយ​​តម្លៃ​លើ​ស្ថានការណ៍​ប្រជាធិបតេយ្យនៅ​កម្ពុជា។ របាយ-​ការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នេះ​​​​​​ត្រូវ​បាន​សរ​សេរ​ដោយ​ប្រើ​មធ្យោបាយ​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​ស្ថាន​ការ​ណ៍​​​ឆ្នាំមុន។ តើ​ប្រ​ព័ន្ធ​នយោ-​បាយ​នៅកម្ពុជា​វិវឌ្ឍន៍ទៅកាន់​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​​រឹងមាំ​មួយ​ ឬនៅ​ទ្រឹង​មួយកន្លែង​ ឬក៏​ដើរ​ថយ​ក្រោយ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ងឿង​ឆ្ងល់លើ​ដំណើរការ​ប្រជាធិបតេយ្យ​រូបនីយ្យកម្ម ? ការវាយតម្លៃលើ​ដំណើ​រ​ការ​ប្រជាធិបតេយ្យ គឺពឹង​ផ្អែក​លើ​ព័ត៌-​មាន​​របស់​ខុមហ្វ្រែលមក​ពី​ផ្នែក​ ឃ្លាំមើល​រដ្ឋាភិបាល ឃ្លាំ​មើល​​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ ឃ្លាំមើល​ការ​បោះ​ឆ្នោត ឃ្លាំ​មើល​យេនឌ័រ។ ក្រៅពី​ព័ត័មានបាន​មក​ពី​ការ​អង្កេត​ជា​បឋម​ ព័ត៌​មាន​​បន្ទាប់​បន្សំ​បាន​មកពីដៃ​គូ​ជាតិ ​និង​អន្តរជាតិ​ ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ និង​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​នានា​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​មាន​ការ​វាយ​តម្លៃ​ ឱ្យ​គ្រប់​ជ្រុង​​ជ្រោយ​ និង​ច្បាស់​លាស់​មួយពី​ប្រជាធិបតេយ្យរូបនីយកម្មនៅ​ឆ្នាំ​២០១១។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​ក្បាល​ដំ​រី ស្រុក​សំ​បូរ ខេត្ក​ក្រ​ចេះ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី​ គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​កា​រ​ជា​មួយ​នឹង​ សមាគម​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តីពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ-​ស​ង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំក្បា​លដំរី ស្រុក​សំ​បូរ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២​។ មាន​អ្ន​ក​មានសិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៤៨​នាក់ (៣៧​%​ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួមមាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោបា​យ​ប្រចាំ​ឃុំ សមា​ជិកក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បានចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​កោះ​កាពិ ស្រុក​កោះកុង ខេត្ត​កោះកុ​ង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពីគ​ណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង  ស​មាគមន៏​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំកោះកា​ពិ ស្រុក​កោះកុង ខេត្តកោះ​កុង កាល​ពី​ថ្ងៃទី​១៥ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១២។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦៧ នាក់ (៥៥​% ជា​ស្រ្តី)​ ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាងសហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​នយោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបានចូល​រួម​ពិ​ភា​ក្សា​នៅក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។​

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL