ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ការបោះឆ្នោត

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ស្តីពី​លទ្ធផល​បឋម​នៃ​ការ​សង្កេតការពិ​និត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និងចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១២

Pages_from_Preliminary_Report_Voter_Registration_2012V_Finalនៅក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យបញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១២នេះ ខុមហ្វ្រែលបាន នឹងកំពុង​ធ្វើសកម្មភាព​សង្កេត​ពី​បរិយាកាស​សន្តិសុខ និង​សិទ្ធិនយោបាយ​ដោយ​ធ្វើការ​សង្កេត និង​អប់រំអ្នក​បោះ​ឆ្នោតពី​ដំណើរ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និងសវនកម្មបញ្ជីបោះ​ឆ្នោតឆ្នាំ២០១២ ដោយ​សកម្មភាព​ទាំងនេះ​ចាប់​ផ្តើម​តាំងពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២

ចុចទីនេះដើម្បីអាន

របាយការណ៍​លទ្ធ​ផល​ស្រាវ​ជ្រាវបញ្ជីឈ្មោះអ្នក​បោះ​ឆ្នោត ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​សវ​នកម្ម​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ឆ្នាំ ២០​១១​

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF
គណៈកម្មាធិការដើម្បីការ​បោះឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​យុត្តិធម៌​នៅ​កម្ពុជា ហៅកា​ត់​ថា (ខុម​ហ្វ្រែល) ធ្វើ​ការ​ដើម្បី លើក​កម្ពស់​លទ្ធិ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ និង​ការ​ចូល​រួម​របស់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ តាម​គោល​ការណ៍​កសាង​សមត្ថ​ភាព​របស់​បណ្តាញ​ទូទាំងប្រ​ទេស និង​សហ​ប្រ​តិបត្តិ​ការ​ជា​មួយ​អង្គ​ការ​ជា​សមាជិក និង​ជា​ដៃ​គូ ។ លទ្ធិ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យមិ​ន​មែន​ត្រឹម​តែ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នោះ​ទេ ក៏​ប៉ុន្តែការ​បោះ​ឆ្នោតដោយ​សេ​រី និង​យុត្តិ​ធម៌ ជា​លក្ខ​ខណ្ឌ​ចាំ​បាច់​នៃ​លទ្ធិ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ ។

ខុម​ហ្រ្វែល (​COMFREL) បន្ត​យ៉ាងខ្លាំ​ងក្លាក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​លទ្ធិ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ឥត​ក្លែងបន្លំ និង​បែប​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ ។

ការ​ជួយ​ឲ្យ​មាន​ការ​កែ​ទម្រង់​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ខុម​ហ្វ្រែល និង​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ផ្សេង​ទៀត​បាន​សហ​ការ​រៀប​ចំ​ធ្វើកា​រ​អង្កេត​ស្រាវ​ជ្រាវ​ដើម្បីសិ​ក្សាពី​ភា​ព​មិន​ប្រក្រតីនៃកា​រចុះ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត បញ្ជីឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និង​សវនកម្ម​បញ្ជី​២០១១ ។ នៅ​ពេល​នោះ វា​មិន​ទាន់​​មានការអង្កេ​ត​ស្រាវ​ជ្រាវ​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​សំ​ខាន់​ៗមួយចំនួន​ដូច​ជា តើ​មាន អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោ​ត​ប៉ុន្មាន​នាក់​ដែល​មិន​ទាន់​បាន​ចុះឈ្មោះ​នៅ​ឡើយ និង​មក​ពី​មូល​ហេតុ​អ្វី​ខ្លះ​ដែលមិនបាន​ចុះ​ឈ្មោះ បោះ​ឆ្នោត ជា​ពិសេស​ពី​កំរិ​ត​នៃ​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​នៃបញ្ជីបោះ​ឆ្នោត ២០១​១ ។     

គួរ​តែ​កែ​ប្រែ​ចំ​នួន​អា​ស​នៈសម្រាប់​រដ្ឋ​ស​ភា​នី​តិ​កាល​ថ្មី ដើម្បី​ធា​នា​ភាព​ស្រប​ច្បាប់ ផ្អែក​លើ​ស្ថាន​ភាព​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​

យោង​តាម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បោះឆ្នោ​ត​ជ្រើស​តាំង​តំណា​ង​រាស្រ្ត មាត្រា​៧ និង​មា​ត្រា៨ គ​ណៈ​កម្មការ​ដើម្បី​កំ​ណត់​អា​សនៈ​រដ្ឋស​ភា ត្រូវ​បាន​បង្កើត​តាម​ព្រះ​រាជ​ក្រឹត្យ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១១ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​កែ​ប្រែ និង​បែង​ចែក​អាស​នៈ​តាម​រាជ​ធានី​ ខេត្ត សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តំាង​តំ​ណាង​រាស្រ្ត​អា​ណត្តិ​ទី ៥ ដោយ​ផ្អែក​លើស្ថាន​ភាព​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ ស្ថាន​ភាព​ភូមិ​សាស្រ្ត សង្គម និង​សេដ្ឋ​កិច្ច។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី ស​កម្ម​ភាព​ខុម​ហ្រ្វែល សង្កេត​បរិយា​កាស​បោះ​ឆ្នោត​ក្នុង​អំ​ឡុង​ពេល ពិ​និត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ ​និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF
គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល​បាន និង​កំ​ពុង​ធ្វើ​សកម្មភាព​សង្កេត​ពី​បរិយា​កាស​សន្តិ​សុខ និង​សិទ្ធិ​ន​យោ​បាយ​នៃ​ដំ​ណើរ​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​សម្រាប់​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​/​សង្កាត់​ឆ្នាំ​២០១២​។

ខុម​ហ្រ្វែល​ក៏​បាន និង​កំ​ពុង​សង្កេត និង​អប់​រំ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ពី​ដំ​ណើរ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​ពិនិត្យ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត ការ​សង្កេត​ស្រាវជ្រាវ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​សវន​កម្ម​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ ២០១១ ការ​សង្កេត​លើប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ធនធាន​រដ្ឋ​នៅ​ទូ​ទាំង​រាជ​ធា​នី​-​ខេត្ត​។

ការចុះ​ឈ្មោះ និង​បញ្ជី​ឈ្មោះអ្នក​បោះឆ្នោត នៅ​តែ​ចោទ​ជា​បញ្ហា​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា

គោលបំណងចំបងនៃប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត គឺដើម្បីដាក់កម្រិតការប្រើប្រាស់ សិទ្ធិ​ដើម្បី​គូសសន្លឹកឆ្នោត និងដើម្បីធានាថា មានត្រឹមតែពលរដ្ឋដែលច្បាប់បានផ្តល់​អំណាច​​ឲ្យ​ទើបមាន​សិទ្ធិ និងអំណាចដើម្បីបោះ​ឆ្នោត ហើយពួកគេអាចបោះឆ្នោត​ត្រឹម​តែ​ម្តង​គត់​ក្នុងមួយលើក។

របាយ​ការណ៏​លទ្ធផល​អង្កេត​ស្រាវ​ជ្រាវ បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ចុះឈ្មោះអ្នក​បោះ​ឆ្នោត

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

សេចក្តីផ្តើម

នៅ​ក្នុង​កំ​ឡុង​ពេល​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំ​ណាង​រាស្ដ្រឆ្នាំ ២០០៨ ការ​ចុះឈ្មោះ​អ្នក​បោះឆ្នោត និង​ការ​សំអា​ត​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​មាន​ភាព​មិន​ប្រ​ក្រ​តី​មួយ​ចំ​នួន បើ​ទោះ​បី​មាន​កិច្ច​ប្រឹ​ង​ប្រែង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ដំ​ណើរ​ការ​នេះ​មាន​ភាព​ប្រ​សើរ​ឡើង​​ក៏​ដោយ​។ ​ចាប់​តាំង​ពី​ការ​បោះឆ្នោ​ត​ជ្រើស​រើស​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០០៧​មក ភាព​ជឿជាក់​របស់​ភា​គីធ្វើការ​ពាក់​ព័ន្ធ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ទៅ​លើ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​មាន​ការ​ថយ​ចុះ។

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​ការ​អង្កេត​ទៅ​លើ​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយអេឡិច​ត្រូ​និច​ពិ​សេស​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុ​ជា (ទទក​)

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF
គណៈកម្មាធិកា​រ​ខុម​ហ្វ្រែល​សង្កេត​ឃើញ​ថា ក្នុង​អំ​ឡុង​ពេល​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំ​ណាង​រាស្ដ្រ នី​តិ​កាល​ទី ​៤ និង​ក្រោយ​ពេល​បោះឆ្នោ​ត ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អេឡិច​ត្រូ​និច​បាន​ផ្ដោត​ខ្លាំង​លើគណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ សំ​ខាន់​ៗ​មួយ​ចំ​នួន​ដែលមាន​អាស​នៈក្នុ​ងសភា និង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​-​សង្កាត់ ខណៈដែល​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ ផ្សេង​ទៀតភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​តែក្នុង​អំ​ឡុង​ពេលឃោស​នា​បោះ​ឆ្នោត ក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​ផ្សព្វផ្សា​យ​រៀបចំ​ ឡើង​ដោយ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះឆ្នោតនៅក្នុង​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​ជាតិ​។ ទោះ​យ៉ាង​ណា​ គណបក្ស ប្រជា​ជន​កម្ពុ​ជា​ទទួល​បាន​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ច្រើន​ជាង​គេ។​

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL