ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ព័ត៌មានច្រើនទៀត

របាយកា​រណ៍ស្តី​ពី​ ការ​សង្កេត​ការណ៍​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​​២០១៦

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុម​ហ្វ្រែល​មាន​កិត្តិយស​ សូម​ដាក់​ចេញ​នូវ​របាន​ការ​មួយ​​ស្តី​អំ​ពី ការ​​សង្កេត​​ការណ៍​​ចុះ​ឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត​​ឆ្នាំ​​​២០១៦ ។
សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​លំ​អិត ឬ របាយការណ៍​ទាំង​ស្រុង​​លោក​​អ្នក​​អាច​ទាញ​យក​​តាម​រយៈតំណរ​ភ្ជាប់ខាង​ក្រោមនេះ

ចុចទីទនេះដើម្បីទាញយកឯកសារដើមទាំងស្រុង

លិខិត​ចំ​ហគោរ​ពជូនគណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោត​បញ្ជាក់​បន្ថែម​លើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ៍​រួម​ស្តី​ពី​ការ​បន្ថែម​ថ្ងៃ​នៃ​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
យើងខ្ញុំដែលជាអង្គការ សមាគម និងសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត (ERA) ដូចមានឈ្មោះខាងក្រោម សូមស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បន្ថែមរយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន០៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃបន្ថែមទៀត។ ការសម្រេចបន្ថែមរយៈពេល១ថ្ងៃរបស់ គ.ជ.ប គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។

ការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តសង្កេតការណ៍ ឬរាយការណ៍ អំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

អ្វីទៅជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងការសង្កេត ឬរាយការណ៍ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត?
ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់សង្កេតការណ៍ ឬរាយការណ៍ អំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះ ថាបានអនុវត្តស្របទៅតាម បទបញ្ជា និងនីតិវិធីដែរឬទេ?
សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសេចក្តីប្រកាសពេញ

Job announcement—Part-Time Advisor for COMFREL

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

COMFREL is recruiting a qualified advisor based in Phnom Penh for the position of Part-time Advisor Main Responsibilities
The Advisor has the following responsibilities:
•    Edit and write project proposals and report in English
•    Edit and assist in the English version of report, press statements and other publically available materials using the translation from Khmer as the basis.
•    Advise and assist the reporting officer in producing comprehensive and accurate reports
•    Advise on fundraising, project design and implementation
•    Advise on maintaining and improving COMFREL’s profile both domestically and internationally
•    Identify areas that requires further technical support and assistance, working with internal and external stakeholders to improve COMFREL activities
•    Perform other tasks and assignments as needed

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក បន្ទាន់

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុម​ហ្វ្រែល គឺ​ជាគណៈកម្មាធិ​ការ​ឯក​រាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិន​រក​កំ​រៃ និង​មិន​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​គណៈ​បក្សន​យោបាយ និង​រាជ្យ​រដ្ឋា​ភិ​បាល។
បេស​ស​កកម្មរបស់​ខុម​ហ្វ្រែល គឺ​ជួយ​បង្កើត​បរិយាកាស គួរ​ជាទី​ពេញ​ចិត្ដ និង​មាន​ព័ត៌​មាន​គ្រប់​គ្រាន់ ដោយទី១ / ដើម្បីអោយមានដំណើរការ/ បោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធ៌ តាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូល តស៊ូមតិ និងទី២ /ដើម្បីអោយមានអត្ថន័យ នៃដំណាក់កាលក្រោយពេលបោះ​ឆ្នោត​តាម​រយៈ​ការអប់រំ និង​វេទិកាសាធារណៈ ក្នុងគោលបំណងជំរុញ​លើកទឹកចិត្ត​ប្រជាពលរដ្ឋអោយចូលរួម​ ក្នុង​កិច្ច​ការនយោបាយ និងការធ្វើសេចក្តីសំរេចនានា។
ខុមហ្វ្រែលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក​ ដូចខាងក្រោមៈ

១- បុគ្គលិកមួយរូបសម្រាប់តួនាទីជាមន្ត្រីបណ្តាញ
២- បុគ្គលិកជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យាមួយរូប

ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចុចលើតំណភ្ជាប់និមួយៗខាងលើ

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL