ថ្ងៃពុធ ទី24 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ព័ត៌មានច្រើនទៀត

៥៩ សំណួរ- ចម្លើយ ជំនួយស្មារតីចំណេះដឹងវិជ្ជាពលរដ្ឋ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

 

- អ្វីគឺជាការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌?

- តើត្រូវមានវិធានការណ៍ពិសេសអ្វីខ្លះ ដើម្បីបង្កើនចំនួនស្រ្តី

ជាតំណាងជាប់ឆ្នោត?

- តើយុវជនគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការគិតគូរខ្ពស់ពីអ្នកដឹកនាំ

និងមានតម្លៃក្នុងសង្គម?

- មុននឹងសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោត តើលោកអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលអ្វីខ្លះ ?

 

Click Here To Download PDF

សេចក្តីប្រកាសព័ត៏មាន

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

Download PDF File Click Here!

សវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

Click here to download

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុម​ហ្វ្រែល គឺ​ជាគណៈកម្មាធិ​ការ​ឯក​រាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិន​រក​កំ​រៃ និង​មិន​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​គណៈ​បក្សន​យោបាយ និង​រាជ្យ​រដ្ឋា​ភិ​បាល។
បេស​ស​កកម្មរបស់​ខុម​ហ្វ្រែល គឺ​ជួយ​បង្កើត​បរិយាកាស គួរ​ជាទី​ពេញ​ចិត្ដ និង​មាន​ព័ត៌​មាន​គ្រប់​គ្រាន់ ដោយទី១ / ដើម្បីអោយមានដំណើរការ/ បោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធ៌ តាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូល តស៊ូមតិ និងទី២ /ដើម្បីអោយមានអត្ថន័យ នៃដំណាក់កាលក្រោយពេលបោះ​ឆ្នោត​តាម​រយៈ​ការអប់រំ និង​វេទិកាសាធារណៈ ក្នុងគោលបំណងជំរុញ​លើកទឹកចិត្ត​ប្រជាពលរដ្ឋអោយចូលរួម​ ក្នុង​កិច្ច​ការនយោបាយ និងការធ្វើសេចក្តីសំរេចនានា។

ចុចទីទនេះដើម្បីទាញយកឯកសារដើមទាំងស្រុង

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL