ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ច្បាប់

ច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៧ នាសម័យប្រជុំលើកទី៨ នីតិកាលទី១ ដែលមានសេចក្ដីទាំងស្រុងដូចតទៅៈ

 

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

ឯកសារបោះឆ្នោតថ្មី

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF
  • ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

 

  • ច្បាប់ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត