ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

វេទិការថ្នាក់មូលដ្ឋាន

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​ល្វែង​ឫស្សី ស្រុក​ជី​ក្រែង ខេត្ត​សៀម​រាប​

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពីគ​ណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុមហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមា​គម​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​កា​រ​ជា​អាទិ​ភាព ក្នុង​ឃុំ​ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ ឃុំ​ល្វែង​ឬ​ស្សី ស្រុក​ជី​ក្រែង ខេត្ត​សៀម​រាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ ឧស​ភា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៥០ នាក់ (២០% ជា​ស្ត្រី​)  មក​ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហ​គមន៍ បណ្តាញ​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ីវិល តំ​ណាង​គណ​បក្សន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ និង​ជាស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​កំ​ពង់​គោ ស្រុក​កំ​ពង់​ស្វាយ ខេត្ត​កំ​ពង់​ធំ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមា​គម​អាដ​ហុក អង្គ​ការ​ទស្សនៈ​ពិភព​លោក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព ក្នុង​ឃុំ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ ឃុំ​កំ​ពង់​គោ ស្រុក​កំ​ពង់​ស្វាយ ខេត្ត​កំ​ពង់​ធំ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ ឧស​ភា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៩ នាក់ (៤៦​% ជា​ស្ត្រី​)  មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មានតំ​ណាង​សហគមន៍ បណ្តាញ​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ី​វិល តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ និង​ជា​សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូលរួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំជាំ ស្រុក​មេ​មត់ ខេត្ត​កំ​ពង់​ចាម

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជាមួយ​នឹង ស​មាគម​អាដហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិ​ភាព ក្នុង​ឃុំ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើងនៅ ឃុំជាំ ស្រុក​មេ​មត់ ខេត្ត​កំ​ពង់​ចាម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៤០ នាក់ (១០% ជាស្ត្រី)  មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហគមន៍ បណ្តាញ​អង្គ​ការ​សង្គមស៊ី​វិល ​តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រចាំ​ឃុំ និង​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​​ស្តី​ពី​​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​ក្រ​យា ស្រុក​ប្រា​សាទ​បល្ល័ង្គ ខេត្ត​កំព​ង់​ធំ ​

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពីគ​ណៈក​ម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល និង​សហ​ការ​ជាមួយ សមាគម​អាដ​ហុក និង​អង្គ​ការ​​ទស្សនៈ​ពិភព​លោក​​​ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​​ស្តី​ពី​​​​​ ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​​អាទិភាព ក្នុង​ឃុំ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើងនៅ​ ឃុំ​ក្រយា ស្រុក​ប្រា​សាទ​បល្ល័ង្គ ខេត្ត​កំពង់​ធំ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១១​​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​​ប្រ​មាណ​​ ៦០ នាក់ (២៤% ជាស្ត្រី)  មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​​ក្នុង​ឃុំ ដែល​​រួម​​មាន​​​តំ​ណាង​​សហគមន៍ បណ្តាញ​​អង្គ​ការ​​សង្គ​ម​ស៊ីវិល តំណាង​​គណ​បក្ស​​​​ន​យោបាយប្រ​ចាំឃុំ និង​​ជា​​​សមា​ជិក​ក្រុម​​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​​មូល​​ដ្ឋាន និង​​ប្រ​ជាពល​រដ្ឋ​​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​​បាន​ចូលរួម​​ពិភាក្សា​​នៅ​ក្នុង​​​សិក្ខា​​សា​លា​​នេះ។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​ចាន់​មូល ស្រុក​មេ​មត់ ខេត្ត​កំ​ពង់ចាម

ដោយមានការគាំទ្រពី​គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ សមាគម​អាដ​ហុក​​និង​​អង្គ​ការ​ដៃ​គូ​អភិវឌ្ឍន៍ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព ក្នុង​ឃុំ សង្តាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ ឃុំចា​ន់​មូល ស្រុក​មេ​មត់ ខេត្ត​កំ​ពង់ចាម  កាលពី​ថ្ងៃទី១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១១​។ មាន​អ្ន​ក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៥៧ នាក់ (២៣% ជាស្ត្រី)  មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួមមាន​តំណា​ង​សហគមន៍ បណ្តាញ​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ី​វិល តំណាង​គណបក្សន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុ​ម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​កោះ​សំ​ពៅ ស្រុក​ពាម​ជរ ខេត្ត​ព្រៃ​វែង

ដោយមានការគាំទ្រពីគណៈកម្មាធិការខុមហ្វ្រែល និង​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ សមាគមអាដ​ហុក និង​​​អង្គ​ការ​​ដៃគូ​​អភិវ​ឌ្ឍន៍​​​ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​​ស្តី​ពី​​​​​ ការ​​កំ​​ណត់​​តម្រូវ​​ការ​​ជា​​អា​ទិ​ភាព​ ក្នុងឃុំ សង្តាត់ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ ឃុំ​កោះ​សំ​ពៅ ស្រុក​ពាម​ជរ ខេត្ត​ព្រៃ​វែង  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ​២០១១​​។ មានអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត​ប្រមាណ​​ ៦៩ នាក់ (១៨% ជាស្ត្រី)  មក​ពី​គ្រប់ភូមិ​ក្នុងឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំណាង​​សហគមន៍ បណ្តាញ​​អង្គការ​សង្គមស៊ីវិល តំណាង​​គណ​បក្ស​​​​នយោបាយប្រចាំឃុំ និង​ជា​​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ អាជ្ញាធរភូមិ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅក្នុងឃុំ​បានចូលរួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​​សិក្ខា​សាលា​នេះ។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តីពី​ លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ អូរ​គ្រៀង ស្រុក​សំ​បូរ ខេត្ត​ក្រចេះ

ដោយមានការគាំទ្រពីគណៈកម្មាធិការខុមហ្វ្រែល និង​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ សមាគមអាដហុក និង​អង្គ​ការ​ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់ឆ្នោតមួយស្តីពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ក្នុង​ឃុំ​អូរ​គ្រៀង ស្រុកសំ​បូរ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១១។ អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៥ នាក់ (៤៥.៤៥​% ជា​ស្ត្រី)   មក​​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហគមន៍ បណ្តាញ​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ី​វិល តំ​ណាង​គ​ណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត នៅ​ឃុំ ព្រៃក​ណ្តៀង ស្រុក​ពាមរក៏ ខេត្ត​ព្រៃ​វែង​

ដោយមានការគាំទ្រពីគណៈកម្មាធិការ ខុមហ្វ្រែល និង​សហ​ការ​ជា​មួយ សមាគមអាដហុក និង​​អង្គការ​ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍​​​ សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​​ម្ចាស់​ឆ្នោតមួយ​ស្តីពី​​​​​ ការកំណត់តម្រូវការជា​អាទិភាព នៅ​ក្នុង ឃុំព្រៃកណ្តៀង ស្រុកពាមរក៏ ខេត្ត ព្រៃវែង ត្រូវបានរៀបចំ កាល​​ពី​​ថ្ងៃ​​ទី​២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១​។ មានអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត​ប្រមាណ​​  ៥៦ នាក់ (១០% ជាស្ត្រី)  មក​ពី​គ្រប់ភូមិក្នុងឃុំ ដែលរួម​មាន​​តំណាង​​សហគមន៍ បណ្តាញ​អង្គការ​សង្គមស៊ីវិល តំណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រចាំឃុំ និងជា​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ អាជ្ញាធរភូមិ អង្គ​ការ​​មូល​​ដ្ឋាន និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅក្នុងឃុំ​បានចូលរួម​ពិភាក្សា​នៅក្នុង​សិក្ខា​សាលា​នេះ។

ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ទើរតែ​​ ១០០% បានបោះឆ្នោតគាំទ្រតម្រូវការ​ជា​អា​ទិភាព​ទាំង ៥​ នៅក្នុងឃុំ​ ដែលស្នើឱ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំបច្នុប្បន្ន យកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយ និង​/​ឬ​គណ​បក្សន​យោបាយ​ទទួល យក​ដើម្បី​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធីន​យោ​បាយ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​​ឃុំ-សង្កាត់ខាងមុខ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទដើមទាំងស្រុង

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត នៅ​ឃុំ បឹង​ចារ ស្រុក​សំ​បូរ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល និង​សហការ​ជា​មួយ​ សមា​គម​អាដ​ហុក សហគ​មន៍ព្រៃ​ឈើ និង​អង្គ​ការ​ដៃ​គូរ​អភិវឌ្ឍន៍ សិក្ខា​សាលាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិភាព នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បឹង​ចារ ស្រុក​សំ​បូរ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មេ​សា ឆ្នាំ​ ២០១១។ មាន​អ្នក មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៣ នាក់ (៣៣% ជាស្ត្រី) មក​ពី​គ្រប់ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែលរួម​មាន​តំ​ណាង​សហគមន៍ បណ្តាញ​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ី​វិល តំ​ណាង​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ​ និង​ជាស​មាជិក​ក្រុម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ​ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន​ និង​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត នៅ​ឃុំ ភ្ញី​មាស ស្រុក​គិ​រី​សាគរ ខេត្តកោះកុង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពីគណៈក​ម្មាធិកា​រខុម​ហ្វ្រែល និង​សហការ​ជា​មួយ សមាគម​អាដ​ហុក​ អង្គ​ការ​ឃែរ និង​អង្គ​ការ​ដៃ​គូរ​អភិវឌ្ឍន៍ សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព នៅ​ក្នុង ឃុំ​ភ្ញី​មាស ស្រុក​គិ​រី​សា​គរ​ ខេត្ត កោះ​កុង ត្រូវ​បា​ន​រៀប​ចំ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៧៨ នាក់ (៤៦% ជា​ស្ត្រី) មក​ពី​

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL