ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

វេទិការថ្នាក់មូលដ្ឋាន

សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ញ៉ាង ស្រុក​អណ្តូង​មាស ខេត្ត​រតនៈ​គី​រី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មាធិការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំ​ញ៉ាង ស្រុក​អណ្តូង​មាស ខេត្ត​រតនៈ​គី​រី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែក​ក្កដា​ ឆ្នាំ២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមា​ណ ៦៥ នាក់ (​៤៦​% ជា​ស្រ្តី ១០០​% ជា​ជន​ជាតិ​ចា​រ៉ាយ​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ​ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន​និង​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រកាសព័​ត៌មានស្តីពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ផ្លូវ​ទូក ស្រុក​កំ​ពង់​លែង ខេត្ត​កំ​ពង់​ឆ្នំាង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពីគ​ណៈកម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជាមួ​យនឹ​ង សមាគ​មអា​ដ​ហុក សមា​គម​ការ​ពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ អង្គ​ការ​សកម្មភាព​ដើម្បី​បរិស្ថាន​និង​សហគមន៍ បាន​រៀប​ចំ សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ ការ​កំ​ណត់តម្រូវ​ការ​ជាអាទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំស​ង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ ឃុំ​ផ្លូវ​ទូក ស្រុក​កំ​ពង់​លែង​ ខេត្តកំ​ពង់​ឆ្នំាង កាល​ពីថ្ងៃទី​២១ ខែកក្ក​ដា ឆ្នាំ​២០​១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ​៥៧ នាក់ (​៥៩​% ជា​ស្រ្តី ) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​ន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញា​ធ​រ​ភូមិ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រជាព​លរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបានចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​បេង ស្រុក​បន្ទាយ​អំ​ពិល ខេត្ត​ឧត្តរ​មាន​ជ័យ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយនឹង សមាគម​អាដ​ហុក សហគមន៍​ព្រៃ​ឈើ​ដុង​បេង បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​បេង ស្រុក​បន្ទាយ​អំ​ពិល ខេត្ត​ឧត្តរ​មាន​ជ័យ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៥០ នាក់​ (​៥០​% ជាស្រ្តី​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាងគណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រជាពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​សំ​បួរ ស្រុក​មង្គល​បុ​រី​ ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង ស​មាគម​អាដ​ហុក សហគមន៍​នេ​សាទ ស្រ​ណាល  បាន​​រៀប​​​ចំ​​សិ​ក្ខាសា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល​ ដែល​ធ្វើឡើ​ង​នៅ​ ឃុំ​សំ​បួរ ស្រុក​មង្គល​បុរី​ ខេត្តបន្ទាយ​មាន​ជ័យ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៣ នាក់ (​១៩​% ជា​ស្រ្តី​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋនៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ ឃុំ​កោះ​ជី​វាំង ស្រុក​ឯក​ភ្នំ ខេត្ត​បាត់​ដំ​បង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល​ ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​សមាគ​ម​អាដ​ហុក សហគ​មន៍មូល​ដ្ឋាន បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលាស​ម្លេងម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ ឃុំ​កោះ​ជី​វាំង ស្រុក​ឯក​ភ្នំ ខេត្ត​បាត់​ដំបង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កក្ក​ដា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៨ នាក់ (​៥៧% ជាស្រ្តី​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួម​មាន​តំណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ​ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បានចូល​រួមពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលសិក្ខាសាលាសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត ឃុំប្រឡាយ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង

ដោយ​​មាន​ការ​​គាំទ្រ​ពីគ​ណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជាមួយ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក សហគមន៍​ព្រៃ​ឈើ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ កំណត់ តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាពក្នុង​ឃុំ សង្តាត់ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើងនៅ​ឃុំ​ប្រឡាយ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង កាល​ពីថ្ងៃទី១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១១។ មានអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រមាណ ៥០ នាក់ (៣៦% ជាស្រ្តី) មកពី​គ្រប់ភូមិក្នុងឃុំ ដែលរួមមានតំណាងសហគមន៍ តំ​ណាង​គ​ណ​បក្ស​ន​យោបាយ​ប្រ​ចាំឃុំ​ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ អាជ្ញាធរភូមិ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បានចូល​រួម​ពិភាក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខាសា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ ឃុំ​ប៉ូយ ស្រុក​អូរ​ជុំ ខេត្ត​រតនៈ​គី​រី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ សិក្ខា ​សា​លា​សម្លេងម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​ សង្កាត់ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ ឃុំ​ប៉ូយ​ ស្រុកអូរ​ជុំ ខេត្ត​រតនៈ​គី​រី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១​៨ ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោ​ត​ប្រមាណ ៥២ នាក់ (​៣៥% ជា​ស្រ្តី ១០០​% ជាជន​ជាតិទំ​ពូន​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុ​ង​ឃុំ ​ដែល​រួម​មាន​តំណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំឃុំ សមា​ជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បានចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មា​នស្តីពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំ​ឈើ​តុំ ស្រុក​ក្រគរ ខេត្ត​ពោធិ​សាត់

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី​គណៈកម្មា​ធិការ ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង អង្គ​ការ​វិជីឡែន​ បាន​រៀប​ចំសិក្ខា​សាលា​ស​ម្លេ​ងម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិភាព ក្នុង​ឃុំ សង្តាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ ឃុំ​ឈើ​តុំ ស្រុក ក្រគរ ខេត្តពោធិសាត់ កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១១។ មានអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រមាណ ៦៦ នាក់ (១៥%ជាស្ត្រី) មក​ពីគ្រប់​ភូមិក្នុង​ឃុំ ដែល​រួមមា​ន​តំ​ណាង​សហគមន៍ បណ្តាញ​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ី​វិល តំ​ណាង​គណបក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រចាំឃុំ និង​ជា​សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបា​នចូ​ល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

សេចក្តីកែតម្រូវ

គណៈ​កម្មាធិការ ខុម​ហ្វ្រែល សូម​ធ្វើការ​កែតម្រូវ លើ​សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ឃុំកា​ឡែង​ ស្រុក​លំ​ផាត់ ខេត្ត​រតនៈ​គីរី ដែល​បាន​ផ្សាយ​កាល​ពី ថ្ងៃ​ទី​ ២០ ខែ​កក្ក​ដា ឆ្នាំ​២០១១ លើ តម្រូវ​ការ​អាទិភាព​ទី​មួយ (ការ​ដោះ​ស្រាយ​ទំ​នាស់​ដី​ធ្លី​ និង​ម៉ា​ស៊ីន​បូម​ទឹក​) ត្រង់​ចំ​ណុច​ទី​ពីរ  “...​លើ​ដី​ធ្លី​ដែល​បាត់​បង់​ចំ​នួន ៥០ ហិច​តា ដែលក្រុម​ហ៊ុន ឌឺ​អឹម​គ្រូប បាន​រំ​លោភ​.​.​.” សូម​កែ​តម្រូវ​ទៅ​ជា​ “... លើ​ដី​ធ្លីដែ​ល​បាត់​បង់​ចំនួន ៥០០ ហិច​តា ដែល​ក្រុម​ហ៊ុន ឌឺ​អឹម​គ្រូប បាន​រំ​លោភ​.​.​.” វិញ និងត្រង់​ចំ​ណុច ទី​បី “​..​.​ទប់​ស្កាត់​ការ​ឈូស​ឆាយ​ដី​ព្រៃ ពី​សំ​ណាក់​ក្រុម​ហ៊ុន ឌឺ​អឹម​គ្រូប ដែល​បាន​រំ​លោភយក​ដី​ទៅ​ដាំ​កៅ​ស៊ូ នៅចំ​ណុច​ព្រៃប្លក់ ចំ​នួន ៣០០-​​៤០០ ហិច​តា...” សូម​កែតម្រូវ​ទៅ​ជា​ “​ទប់​ស្កាត់​ការ​ឈូស​ឆាយ​ដី​ព្រៃពី​សំណាក់​ក្រុម​ហ៊ុនមួយ ដែល​បាន​រំលោភ​យក​ដី​ទៅ​ដាំ​កៅ​ស៊ូ នៅ​ចំ​ណុច​ព្រៃ​ប្លក់ ចំនួន ៣០០​-​៤០០ ហិច​តា​...​”


អា​ស្រ័យ​ដូច​បាន​ជម្រាបជូន​ដំ​ណឹង​ខាង​លើ សូម​លោក លោក​ស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ព្រម​ទាំង អ្នក​សារ​ព័ត៌​មាន​ទាំង​អស់ មេត្តា​អាស្រ័យ និង​ជ្រាបជា​ព័ត៌​មាន។
សូម​អរគុណ​...

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានសេចក្តីប្រកាស់ព័ត៌មានដែលបានកែតម្រូវ

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន (កែ​តម្រូវ​) ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ ឃុំ​កា​ឡែង ស្រុក​លំ​ផាត់ ខេត្ត​រតនៈ​គី​រី

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល​ សហ​ការ​ជាមួយ​នឹង​ សមាគម​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ ឃុំ​កា​ឡែង ស្រុក​លំ​ផាត់ ខេត្ត​រតនៈ​គី​រី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែមិថុ​នា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោតប្រ​មាណ ៦៦ នាក់ (​៤៩​% ជា​ស្ត្រី ៨០​% ជា​ជន​ជាតិទំ​ពូន​)  មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគ​មន៍ តំណាង​គណ​បក្ស​នយោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ និង​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាពល​រដ្ឋ​នៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភា​ក្សានៅក្នុ​ង​សិក្ខា​សា​លានេះ​។

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL