ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

វេទិការថ្នាក់មូលដ្ឋាន

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ព្រីង​ធំ ស្រុក​ជាំ​ក្សាន្ត ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជា​មួយ​នឹង​សមាគម​អាដ​ហុក សមាគម​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ​ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ព្រីងធំ ស្រុក​ជាំ​ក្សាន្ត ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​វិច្ឆិ​កា  ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមា​ណ ៦០ នាក់ (​៤៥​% ជាស្រ្តី មាន​១០​%​ជា​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រចាំឃុំ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន​ និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លានេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​២ធ្នូ ស្រុក​ស្នួល ខេត្ត​ក្រ​ចេះ

ដោយ​មានការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក សហគមន៏​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ឋិ​ដី​ធ្លី បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការជាអា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​២ធ្នូ ស្រុក​ស្នួល​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​វិច្ឆិ​កា  ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៥​នាក់ (៣៤​%ជា​ស្រ្តី និង​មាន​៣៦​%ជា​ជន​ជាតិ​ឥស្លាម និង​ស្ទៀង​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែលរួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រចាំឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញាធ​រ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រជាព​លរ​ដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លានេះ​។

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ស្រែ​សំបូរ ស្រុក​សៀម​ប៉ាង ខេត្តស្ទឹ​ង​ត្រែង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគ​មន៍​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ស្រែ​សំ​បូរ ស្រុក​សៀម​ប៉ាង ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិបោះឆ្នោត​ប្រមាណ ៥៦ នាក់ (១៩​% ជា​ស្រ្តី ) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហ គមន៍ តំ​ណាង​គណបក្សន​យោ​បាយប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាព​ល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​គោក​រមៀត ស្រុក​ថ្ម​ពួក ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍អាដ​ហុក អង្គការ ទឹក​ដី​សុវណ្ណភូមិ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​គោក​រមៀត ស្រុក​ថ្ម​ពួក ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោតប្រមាណ ៤៩ នាក់ (​២២​% ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាងគ​ណបក្ស​នយោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ​ អា​ជ្ញា​ធរភូមិ អង្គ​ការ​មូលដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបា​ន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តីប្រ​កា​សព័​ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​នី​ពេជ ស្រុក​កំ​ពង់​ស្វាយ​ ខេត្ត​កំ​ព​ង់​ធំ

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​ គណៈក​ម្មាធិកា​រ​ខុមហ្វ្រែល សហការជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​កា​រ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំនី​ពេជ ស្រុក​កំ​ពង់​ស្វាយ ខេត្ត​កំ​ពង់​ធំ  កាល​ពី​ថ្ងៃទី១​៨ ខែ​វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦០ នាក់​? (​២៣​% ជាស្រ្តី ) ពី​គ្រប់ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​ តំ​ណាង​សហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណបក្សន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សាឃុំ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី​ លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំលំ​ទង ស្រុក​អន្លង់​វែង ខេត្ត​ឧត្តរ​មាន​ជ័យ

ដោយ​មានកា​រ​គាំទ្រ​ពីគ​ណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​លំទង ស្រុក​អន្លង់​វែង ខេត្តឧ​ត្តរ​មាន​ជ័យ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១​៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៥៦នាក់ (​៣៧​% ជា​ស្ត្រី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុងឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធ​រ​ភូមិ អង្គកា​រ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុងឃុំបាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។​

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ពោធិ៍ ស្រុក​ត្បែង​មាន​ជ័យ ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ

ដោយ​មាន​កា​រ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​ក​ម្មាធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង​សមាគមន៍​អាដ​ហុក សមាគ​មន៍ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគតិ​ចកួយ សហគមន៍​ព្រះពុទ្ឋសាស​នាដើ​ម្បីកា​រអភិវឌ្ឍ(BFD)   បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា     សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោតមួយ ស្តីពី ការ​កំណ​ត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល​ ដែលធ្វើ​ឡើង​នៅឃុំ​ពោធិ៍  ស្រុក​ត្បែង​មាន​ជ័យ ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ   កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិបោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៦០ នាក់​ (៤២​% ជាស្ត្រី មាន​៤៣​% ជាជន​ជាតិភា​គតិ​ចកួ​យ)​ ពីគ្រ​ប់ភូ​មិក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធ​រ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី​ លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​រមនា ក្រុង​សែន​មនោ​រម្យ ខេត្ត​មណ្ឌល​គិ​រី

 

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក អង្គ​ការ​គាំ​ទ្រ​សហគមន៍​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​(ICSO) និង​អង្គ​ការ​ការ​ពារ​សិទ្ឋិ​មនុស្ស​(Vigilance) បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោតមួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិភា​ព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែ​ល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​រមនា ក្រុងសែន​មនោរម្យ ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​វិច្ឆិ​កា  ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦០ នាក់ (១០០%​ជាជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ព្នង មាន​៣៣​% ជា​ស្រ្តី ) ​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែលរួ​ម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ​ សមាជិកក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។​

សេចក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​ស្តីពី​ ទីក​ន្លែង និង​កាល​បរិច្ឆេទ​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល សម្រាប់​ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១១

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល មាន​កិត្តិ​យស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​លោក លោក​ស្រី នាង​កញ្ញា តំ​ណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូ​រទស្សន៍​ជាតិ អន្តរ​ជាតិ ព្រម​ទាំង​អង្គ​ការ​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់ មេត្តា​ជ្រាប​ថា ដោយ​មាន​ការ​ឧបត្ថ​ម្ភ​មូល​និ​ធិ​ពី​សហភាព​អឺរុប (EU), OXFAM NOVIB, NPA  និង  Forum Syd គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល នឹ​ង​​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី​ “​ការ​កំ​ណត់តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភា​ព​នៅ​ឃុំ-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​” ចំនួន​១១ នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​ដោយ​ឡែក​ៗ​ពីគ្នា​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សាលាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ដំ​រី​ពូន ស្រុក​ស្វាយ​អន្ទរ ខេត្ត​ព្រៃ​វែង

ដោយមានការគាំទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍អាដហុក អង្គការ ពន្លឺ​នៃ​ក្តី​សង្ឃឹម និង​អង្គ​ការ  COFAP បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ដំ​រីពូន ស្រុក​ស្វាយ​អន្ទរ ខេត្ត​ព្រៃ​វែង  កាលពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែ​តុលា  ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៥៦ នាក់ (​១០​% ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុងឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាងសហ​គមន៍ តំ​ណាងគណ​បក្ស​ន​យោ​បាយប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL