ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

វេទិការថ្នាក់មូលដ្ឋាន

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​ជាំ​ក្រ​វៀន ស្រុក​មេ​មត់ ខេត្ត​កំ​ពង់​ចាម

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំ​ជាំក្រ​វៀន ស្រុក​មេ​មត់ ខេត្ត​កំព​ង់​ចាម  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៤​នាក់ (៩​%​ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​កា​រ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បានចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័​ត៌មា​ន ស្តី​ពី​ លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​ស្រែ​អង្រ្គង​ ស្រុក​កូន​មុំ ខេត្ត​រ​តនៈ​គី​រី

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង ស​មា​គម​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​កា​រ​ជា​អា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ស្រែអ​ង្រ្គង​ ស្រុក​កូន​មុំ ខេត្ត​រ​ត​នៈគីរី កាល​ពី​ថ្ងៃទី​១៩ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៦៦​នាក់ (​៥៧​%​ជា​ស្រ្តី​ មាន​៣៣​%​ជា​ជន​ជាតិ​ឡាវ) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ​ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

សេច​ក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​ស្តី​ពី ទី​កន្លែង និង​កាល​បរិច្ឆេទ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល សម្រាប់​ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល​ មាន​កិត្តិ​យស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​លោក លោក​ស្រី នាង​កញ្ញា តំ​ណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូរ​ទស្សន៍​ជាតិ អន្តរ​ជាតិ ព្រម​ទាំង​អង្គ​ការ​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់ មេត្តា​ជ្រាប​ថា ដោយ​មាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​មូល​និធិ​ពីសហ​ភាព​អឺ​រុប (EU​), OXFAM NOVIB​, NPA  និង  Forum Syd គណៈ​កម្មាធិ​​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល នឹង​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី​ “ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​កា​រ​ជា​អា​ទិភាព​នៅ​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​”​ ចំនួន​០៦ នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​ដោយ​ឡែក​ៗ​ពី​គ្នា។​

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផលសិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​លុង​ឃុង ស្រុក​បរ​កែវ ខេត្ត​រតនៈ​គី​រី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈក​ម្មាធិកា​រ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជា​មួយ​នឹង ស​មាគម​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំលុង​ឃុង ស្រុក​បរ​កែវ ខេត្ត​រត​នៈគីរី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១១។​ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៧​នាក់ (៤៧​%​ជា​ជន​ជាតិ​ទំ​ពួន​ មាន​១០​%​ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​-​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ​ អង្គការ​មូល​-​ដ្ឋាន និង​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តីប្រ​កាសព័​ត៌​មាន ស្តីពី​ លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​អំ​ពិលទឹ​ក ស្រុក​កំ​ពង់​ត្រឡាច ខេត្ត​កំ​ពង់​ឆ្នាំង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជាមួ​យ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក សមា​គមន៍​ការ​ពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម “​KKKHRA​”  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំអំ​ពិល​ទឹក ស្រុក​កំពង់​ត្រ​ឡាច​ ខេត្ត​កំ​ពង់​ឆ្នាំ​ង កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១១​។​ មាន​អ្នក​មានសិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៥​នាក់ (១២​%​ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និ​​ង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបា​ន​ចូលរួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​នេះ។

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខាសា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​អូរ​បី​ជាន់ ស្រុក​អូរ​ជ្រៅ ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជាមួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក អង្គកា​រ ទឹក​ដី​សុវណ្ណ​ភូមិ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តីពី ការ​កំណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំអូរ​បី​ជាន់ ស្រុក​អូរ​ជ្រៅ ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦០ នាក់ (​១៥% ជាស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាងគ​ណបក្ស​ន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ ​អាជ្ញាធ​រភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សានៅក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​ដំ​រី​ផុង ស្រុក​ឆ្លូង ខេត្ត​ក្រ​ចេះ

ដោយ​ មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈក​ម្មាធិ​កា​រខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយនឹ​ង សមាគម​អាដ​ហុក សហគមន៍​សេដ្ឋ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​ក្នុងឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំ​ដំ​រី​ផុង ស្រុក​ឆ្លូង​ ខេត្តក្រ​ចេះ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិបោះ​ឆ្នោ​ត​ប្រ​មាណ ៥០​នាក់ (​២៨​%​ជាស្រ្តី​ មាន​២​០​%​ជាជ​ន​ជាតិដើមភា​គ​តិច​ស្ទៀង) ពីគ្រ​ប់ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្សន​យោបា​យប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាព​លរ​ដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំបា​នចូល​រួម​ពិភា​ក្សា​នៅក្នុ​ងសិ​ក្ខា​សា​លា​នេះ។​

សេច​ក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​ស្តី​ពី ទី​កន្លែង និង​កាល​បរិច្ឆេទ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល សម្រាប់​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុមហ្វ្រែល មាន​កិត្តិ​យស​សូមជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​លោក លោក​ស្រី នាង​កញ្ញា តំ​ណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូរ​ទស្សន៍ជាតិ អន្តរ​ជាតិ ព្រម​ទាំង​អង្គ​ការ​ជាតិ និង​អន្ត​រជាតិ​ទាំង​អស់ មេត្តា​ជ្រាប​ថា ដោយ​មាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​មូល​និធិ​ពី​សហភាព​អឺរុប (EU)​, OXFAM NOVIB, NPA  និង  Forum Syd គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល នឹង​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី “​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិភាព​នៅ​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល”​ ចំនួន​០៧ នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​ដោយ​ឡែក​ៗពី​គ្នា។

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ពាម​ជី​លាំង ស្រុក​ត្បូង​ឃ្មុំ ខេត្ត​កំ​ពង់​ចាម

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី​ ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាពក្នុង​ឃុំ-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ពាម​ជី​លាំង ស្រុក​ត្បូង​ឃ្មុំ ខេត្ត​កំ​ពង់ចាម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​វិច្ឆិ​កា  ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦២ នាក់ (​៣២​%ជា​ស្រ្តី​ និង​៩​%ជា​ជ​ន​ជាតិ​ចាម)​ ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែ​ល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណប​ក្សន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញាធ​រ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រកា​សព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ត្បែង ស្រុក​បន្ទាយ​ស្រី ខេត្ត​សៀម​រាប

ដោយ​មានការ​គាំ​ទ្រពី គណៈកម្មាធិការខុមហ្វ្រែល សហការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដហុក អង្គការ  ភ្លែន អង្គការសេដាក និងសហគមន៏ព្រៃឈើ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតមួយ ស្តីពីការកំណត់តម្រូវការជាអាទិភាពក្នុងឃុំ សង្កាត់ដាច់ស្រយាល ដែលធ្វើឡើងនៅឃុំត្បែង ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប  កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០១១។ មានអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រមាណ ៥០ នាក់ (៣៦% ជាស្រ្តី) ពីគ្រប់ភូមិក្នុងឃុំ ដែលរួមមាន តំណាងសហគមន៍ តំណាងគណបក្សនយោបាយប្រចាំឃុំ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាជ្ញាធរភូមិ អង្គការមូលដ្ឋាន និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំបានចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ។

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL