ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

វេទិការថ្នាក់មូលដ្ឋាន

សេច​ក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​ពី​ការ​​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​​ម្ចាស់​​ឆ្នោត​​ស្តី​ពី “ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ​ សង្កាត់​ដាច់ស្រ​យាល”

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល មាន​កិត្តិ​យស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​លោក លោក​ស្រី នាង​កញ្ញា តំ​ណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូរ​ទស្សន៌​ជាតិ អន្តរ​ជាតិ ព្រម​ទាំង​អង្គ​ការ​ជាតិ​ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់​ មេត្តា​ជ្រាប​ថា គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល នឹង​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី “ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​” ចំ​នួន ១០ នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​ដោយ​ឡែក​ៗ​ពី​គ្នា។​
សិក្ខា​សា​លា​នេះ មាន​គោល​បំ​ណង បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​ដល់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​អំ​ពី​សិទ្ធិ តួ​នា​ទី និង​កាត​ព្វ​កិច្ច​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ និង​បង្កើន​ឱ​កាស​ឱ្យ​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ពិ​ភាក្សា ដើម្បី​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​របស់​ខ្លួន ហើយ​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ទំាង​នេះ នឹង​ត្រូវ​បាន​ចង​ក្រង​ជា​របាយ​ការណ៍​ដែល​អាច​ឱ្យ​សិក្ខា​កាម​ងាយ​ចង​ចាំ​ដើម្បី​ចូល​រួម​តាម​ដាន និង​ជម្រុញ​ការ​អនុ​វត្ត​ន៍​របស់​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សាឃុំ ​សង្កាត់់​  និង​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​តម្រូវ​ការ​ក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​នយោបាយ​របស់​គណ​បក្ស​ក្នុង​ឃុំ។

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល មាន​កិត្តិ​យស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​លោក លោក​ស្រី នាង​កញ្ញា តំ​ណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូរ​ទស្សន៌​ជាតិ អន្តរ​ជាតិ ព្រម​ទាំង​អង្គ​ការ​ជាតិ​ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់​ មេត្តា​ជ្រាប​ថា គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល នឹង​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី “ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​” ចំ​នួន ១០ នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​ដោយ​ឡែក​ៗ​ពី​គ្នា។​

សេច​ក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង ពី​ការ​រៀប​ចំ​សិក្ខាសាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី “ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល” ចំ​នួន​ 0៦

គណៈកម្មាធិការ ខុមហ្វ្រែល មាន កិត្តិ​យស​សូម​ជម្រាបជូន​ដំណឹង​ដល់​លោក​ លោកស្រី នាង​កញ្ញា តំ​ណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូរ​ទស្សន៌​ជាតិ អន្តរ​ជាតិ ព្រម​ទាំង​អង្គ​ការ​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់ មេត្តា​ជ្រាប​ថា គណៈកម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល នឹង​មាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី “ការ​កំណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិ​ភាពនៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់ស្រ​យាល​” ចំនួន 0៦ នៅ​តាម​ទីក​ន្លែង​ដោយ​ឡែក​ៗ​ពីគ្នា។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ចាត់​ចែង​ពី​គណៈកម្មា​ធិ​កា​រ​ខុម​ហ្វ្រែល រួម​សហការ​ជា​មួយ សមាគម អាដ​ហុក បណ្តាញ​អង្គ​ការ​សីល​កា​ សហគមន៍​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ធិ​ដី​ធ្លី និង​ធន​ធាន​ធម្ម​ជាតិ​ និង​​អង្គ​ការ​ដៃ​គូរ​អភិវឌ្ឍន៍​​​ សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​​ស្តី​ពី​​​​​ ការ​កំណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​​អាទិភាព នៅក្នុង​ឃុំ​ស្រែ​ចារ ស្រុក​ស្នួល ខេត្ត​ក្រចេះ ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១១​។ 

DSC01778

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL