ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

វេទិការថ្នាក់មូលដ្ឋាន

របាយ​ការណ៍ ស្តី​ពី សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ក្នុង​ការ​កំ​ណត់ តម្រូវការអាទិភាព​នៅ ១០០ ឃុំ ដាច់​ស្រ​យាល

ក្រោយ​ការ​បោះឆ្នោ​ត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​-​សង្កាត់ រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុ​ជា បាន​ធ្វើ​កំ​ណែទម្រង់​រដ្ឋ​បាល​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ដែល​បាន​ចាប់​ផ្តើម​តាម​រយៈក្រ​បខណ្ខច្បា​ប់ស្តី​ពី​ការ គ្រប់​គ្រង​ឃុំ​-​សង្កាត់​។ ផ្អែកលើ​ក្រប​ខណ្ខច្បាប់​នេះ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​តាម​បែប​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​(​គ.ជ.អ.ប) បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​គោល​ការណ៍​ពាក់​ព័ន្ធ ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍន៏ និង​កម្មវីធីវិនិ​យោគ​ឃុំ​-​សង្កាត់​ជា​ដើម ដើម្បី​ជម្រុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្តប្រព័ន្ធវិមជ្ឈ​ការ វិស​ហមជ្ឈការ និង​អភិបាល​កិច្ចល្អ នៅ​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ​ឲ្យប្រកប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិភាព​។
សូចុចដើម្បីអានអត្ថបទដើម  ខ្មែរ | អង់គ្លេស

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅឃុំ​ជីខ​ក្រោម ស្រុក​ស្រែ​អំ​បិល ខេត្ត​កោះ​កុង

ដោយមានការគាំទ្រពី គណៈកម្មាធិការខុមហ្វ្រែល សហការជាមួយនឹង សមាគមអាដហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្​ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការជាអាទិភាពក្នុងឃុំ-សង្កាត់ដាច់ស្រយាល ដែលធ្វើឡើងនៅឃុំជីខក្រោម ស្រុក​ស្រែ​អំបិល ខេត្ត​កោះកុង  កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រមាណ ៦៣នាក់ (៤១%ជាស្រ្តី) ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុងឃុំ ដែលរួមមាន តំណាងសហគមន៍ តំណាងគណបក្សនយោបាយប្រចាំឃុំ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាជ្ញាធរភូមិ អង្គ​ការ​មូលដ្ឋាន និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំបានចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​ស្វាយ​ចចិប ស្រុក​ប​សេដ្ឋ ខេត្ត​កំ​ពង់​ស្ពឺ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួ​យ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​-សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ស្វាយ​ចចិប ស្រុក​បរ​សេដ្ឋ ខេត្ត​កំ​ពង់ស្ពឺ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​មី​នា ឆ្នាំ​២០១២​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រមាណ ៨២​នាក់ (​៦៥​%ជាស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួមមាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

 

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​សំ​រោង​សែន ស្រុក​កំ​ពង់​លែង ខេត្ត​កំ​ពង់​ឆ្នាំង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគម​អា​ដ​ហុក សមាគម​ន៍​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម “KKKHRA”  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខាសាលា​ស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោតមួយស្តីពី ការ​កំណ​ត់​តម្រូវការ​ជាអាទិ​ភាព​ក្នុងឃុំ-​ស​ង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើឡើ​ង​នៅ​ឃុំ​សំរោ​ងសែន​ ស្រុក​កំ​ពង់​លែង  ខេត្តកំ​ពង់ឆ្នាំង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។ មាន​អ្នក​មានសិ​ទ្ធិបោះឆ្នោតប្រមា​ណ ៦៩នាក់ (​៧០​%​ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែលរួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រចាំឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូលដ្ឋាន និងប្រ​ជាពល​រដ្ឋ​នៅក្នុ​ង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួមពិភាក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពីលទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​សំ​អាង ស្រុក​ថា​ឡាប​រិ​វ៉ាត់ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយនឹង សមាគម​ការ​ពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម (KKKHRA) បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើ​ង​នៅឃុំសំអាង ស្រុក​ថា​ឡាប​រិ​វ៉ាត់ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១២​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៨​នាក់​ (៣៤​%​ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្សន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូលរួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មា​ន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​កំ​ពង់​ឃ្លាំង ស្រុក​សូទ្រ​និ​គម ខេត្ត​សៀម​រាប

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជាមួ​យ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក  និង​សហគមន៍​នេ​សាទ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាពក្នុង​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​កំ​ពង់​ឃ្លាំង ស្រុក​សូទ្រ​និគម ខេត្ត​សៀម​រាប  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​មី​នា  ឆ្នាំ២០១២។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៥៣​នាក់ (២៦% ជាស្រ្តី) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាងគណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញា​ធរភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​​​ពី​លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ទំ​រីង ស្រុក​សណ្តាន់​ខេត្តកំពង់​ធំ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិកា​រ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក និង​អង្គ​ការ​អភិរក្ស​ធន​ធាន​ធម្ម​ជាតិ  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តីពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ-សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ទំ​រីង ស្រុក​សណ្តាន់ ខេត្ត​កំ​ពង់​ធំ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​មី​នា  ឆ្នាំ​២០១២​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦០ នាក់ (​២៥​%​ ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាងគណ​បក្ស​នយោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លានេះ។

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពីល​ទ្ធផ​ល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​បាក់​អន្លូង ស្រុក​ត្រ​ពាំង​ប្រាសា​ទ ខេត្តឧ​ត្តរ​មាន​ជ័យ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពីគ​ណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង ស​មាគម​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើ​ឡើ​ង​នៅ​ឃុំ​បាក់​អន្លូង ស្រុក​ត្រ​ពាំង​ប្រា​សាទ ខេត្ត​ឧត្តរមាន​ជ័យ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១២​។ មាន​អ្នក​មានសិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ​៥១​នាក់​(​៤៥​%​ជាស្ត្រី) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុងឃុំ ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន​ និងប្រ​ជាពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភា​ក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លានេះ​។

 

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​អង្គ​កែវ​ ស្រុក​ទ្រាំង ខេត្ត​តា​កែវ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សហ​គមន៍​ជល​ផល បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំអង្គ​កែវ ស្រុក​ទ្រាំង ខេត្ត​តា​កែវ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ​មី​នា  ឆ្នាំ​២០១២។​ មាន​អ្នកមាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥០​នាក់ (​១៨​% ជា​ស្រ្តី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែលរួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបានចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេងម្ចា​ស់ឆ្នោតឃុំ​រមណីយ ស្រុក​រវៀង ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហកា​រ​ជាមួយ​នឹង  សមា​គមជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុងឃុំ​-​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​រមណីយ ស្រុក​រវៀង ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ មី​នា ឆ្នាំ​២០១២​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦០ នាក់ (​៣១​%​ជា​ស្រ្តី និង​៦៣​%ជាជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិកក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅក្នុងឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL