ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

បណ្តាញថ្នាក់មូលដ្ឋាន

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​ព្រះ​ឃ្លាំង ស្រុក​ត្បែង​មាន​ជ័យ ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជាមួយ​នឹង ស​មា​គម​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-ស​ង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅឃុំព្រះ​ឃ្លាំង ស្រុក​ត្បែង​មាន​ជ័យ ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១២។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦០​នាក់ (៥៦​%ជាស្រ្តី មាន​៦១​%ជា​ជន​ជាតិ​កួយ​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្សន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូលដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាពល​រដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភា​ក្សា​នៅក្នុងសិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

​សេ​ច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​តឺន ស្រុក​កូន​មុំ ខេត្ត​រ​ត​នៈ​គីរី

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF
ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​-​សង្កា​ត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​តឺន ស្រុក​កូន​មុំ ខេត្ត​រ​តនៈគីរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១២​។ មាន​អ្នកមាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៤​នាក់ (៤០​%​ជាស្រ្តី មាន​៣៤​%​ជា​ជន​ជាតិគ្រឹ​ង) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​-​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រចាំ​ឃុំ​ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ​ អាជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាពល​រដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បា​ន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តីប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខាសា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ធ្នា ស្រុក​ជ័យ​សែន ខេត្ត​ព្រះ​វិហា​រ

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ តិច​កួយ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខាសា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ធ្មា ស្រុក​ជ័យសែន ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​១៩​ ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ២​០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោ​តប្រមាណ ៥៦ នាក់ (​២៦​% ជាស្រ្តី​៨៦%​ជាជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុងឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាងគណ​បក្ស​នយោបា​យប្រ​ចាំឃុំ​ សមា​ជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរភូ​មិ អង្គកា​រ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​នេះ។

សេច​ក្តីប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​សាម​គ្គី ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនៈគិរី

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF
ដោយ​មានការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​ សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅឃុំសាម​គ្គី ស្រុក​អូរ​ជុំ ខេត្ត​រតនៈគិរី កាល​ពី​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោ​ត​ប្រ​មាណ ៤៩ នាក់ (៣១% ជា​ស្រ្តី៩០​% ជា​ជន​ជាតិ​ទំ​ពូន​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្សន​យោ​បាយ​ប្រចាំឃុំ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋនៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលានេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី ​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ស្រែ​ខ្ទុម ស្រុក​កែវ​សី​ម៉ា ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF
ដោយ​មាន​កា​រ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជាមួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក អង្គ​ការ សរ​សរ​ទ្រូង អង្គ​ការ​ភូមិ​ខ្ញុំ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ស្រែ​ខ្ទុម ស្រុក​កែវ​សី​ម៉ា ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ​កញ្ញា  ឆ្នាំ២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ​ ៦១ នាក់ (​២៨​% ជា​ស្រ្តី ៩៥​% ជា​ជន​ជាតិ​ព្នង) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាងសហគ​មន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលានេះ​។