ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

លក្ខខ័ណ្ឌសន្ទស្សន៍

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខាសាលា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ កំ​ពត

ម្ចាស់​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៧០នាក់ ដែលតំ​ណាងឱ្យស​ហគមន​នេសាទ ព្រៃ​ឈើ ដី​ធ្លី ... ស​មាគម និង​អង្គ​ការ​មិនមែនរដ្ឋាភិ​បាល​នានា អា​ជី​វករ​/​ពា​ណិជ្ជករ មន្ដ្រី​រាជ​ការ សិស្ស​/ និស្សិត កសិករ ដែល​មកពី​ស្រុក​ទាំង​៧និ​ងក្រុង​កំ​ពត ក្នុង​ខេត្ដ​កំ​ពត បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ដើ​ម្បី​ធ្វើ​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​កំ​ពត នា​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

របាយ​ការណ៍​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​ កំពង់ស្ពឺ​

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ដោយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​អង្គ​ការ ស​ហ​ការ​ដើម្បី​អភិឌ្ឍន៍​នៅ​កម្ពុ​ជា (padek)​ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលាម្ចាស់​ឆ្នោតក្នុង​ការ​កំណត់លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​កំ​ពង់​ស្ពឺ នៅថ្ងៃ​ទី០៨ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០០៩។ សិក្ខា​សា​លានេះ ជា​គំ​និត​បង្កើត​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​គោល​បំ​ណង​ឱ្យ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ ដែល​ជា​ម្ចាស់​ឆ្នោតនៅ​តា​ម​មណ្ឌលនីមួយ​ៗ´

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL