ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ការ​វាយតម្លៃ​ទៅ​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា​និង​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ទាក់​ទិន​កំ​ណែ​ទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត

សម្ព័ន្ធកំណែ​ម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត​យល់​ឃើញ​ថា ស្មារ​តី​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​ក្រុម​ការ​ងារ​ចំ​រុះ​នៃ​គណបក្ស​ន​យោ​បាយ​ទាំង​ពី​រ​ទាក់​ទិន​វិ​សោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ និង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​រៀប​ចំ​និង​ការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិ​រៀប​ចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចគោលការណ៍សំខាន់ៗដូចជា៖
សូមចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទដើម

សេច​ក្ដី​ស្នើវិ​សោធនក​ម្មបទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាច​ក្រកម្ពុជា​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងមាត្រាច្បាប់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធ

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា («បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង») ដែលមាន៨៣ មាត្រា និងចែកចេញជា១៧ជំពូក ត្រូវ​បាន​ត្រួត​ពិ​និត្យ​ឡើង​វិញឆ្លើយ​តប​ទៅនឹង​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​នយោបាយ​នៃ​គណៈកម្ម​កា​រ​ចំ​រុះគណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុជា និង​គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ និង​គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​នៃ​វិធាន​សភា​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​នៅ​កម្រិតអន្តរជាតិ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទដើម

សេច​ក្តីថ្លែង​ការណ៍រួម​ស្តី​ពី​សេច​ក្តី​ស្នើ​វិ​សោធ​ន​កម្ម​បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា​នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រកម្ពុជា

ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​នៅ​កម្ពុ​ជា និង​អ្នក​ជំ​នាញ​ឯក​រាជ្យ យល់​ឃើញ​ថា កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​ន​យោ​បាយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ រវាងគណ​បក្សប្រជាជក​ម្ពុជា និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ បាន​ផ្តល់

​គោល​ការណ៍ជា​មូល​ដ្ឋាន​មួយ​ចំនួន ដើម្បី​នា​ធា​​ឲ្យ​ដំ​ណើរ​រដ្ឋស​ភា​មាន​ប្រ​សិទ្ធិ​ភាព និង​តម្លាភាព ស្រប​តាម​គោល​ការណ៍​ប្រ​ជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស និងរបបសភានិយមនៅកម្ពុជា។


សូមចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទដើម

លិខិតចំហរចំពោះ​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុចា​ និង គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត​យល់ឃើញថា ដើម្បីឲ្យការអនុវត្តកិច្ច​ព្រម​ព្រៀងដំណោះ​ស្រាយ​នយោបាយ​រវាកគណបក្សប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ និង គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយ​ភាពប្រាកដប្រជា និង​តម្លាភាពហើយ​អាចមើលឃើញ​ពី​ភាព​ប្តេជ្ញានៃភាគី​ទាំងសងខាង​ សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត​សូមផ្តល់អនុសាសន៍ដូចខាងក្រោមៈ

សូមចុចទីនេះដើម្បី​អានអត្ថបទដើមទាំងស្រុង

សេច​ក្តីថ្លែ​ង​ការណ៍​រួម​ស្តី​ពី​ការ​វាយ​តម្លៃលើ​ កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​ន​យោ​បាយ​រវាង​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុជា និង​គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​និង​អនុសាសន៍​លើ​ការ​អនុវត្តន៍​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង

បន្ទប់ស្ថាន​ការណ៍​នៃ​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ីវិល​នៅ​កម្ពុជា យល់​ឃើញ​ថា កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ជាបន្តប​ន្ទាប់​នៃថ្នាក់​ដឹក នាំ​កំ​ពូល និង​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ចម្រុះ ពិសេស​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​ថ្ងៃទី ២២ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ស្តី​ពី​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​នយោបាយ រវាង​គណ​បក្ស​ប្រ​ជាជន​កម្ពុជា និង​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ គឺ​ជា​ចំ​ណុច​ចាប់​ផ្តើម​ដ៏​មាន​សារៈ​សំខាន់ ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​រក​កំ​ណែ​ទម្រង់​ប្រ​កប​ដោយ​ការ​យោគ​យល់​គ្នា ដើម្បី​ពង្រឹង​ដំ​ណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ។ កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នោះ​ក៏​បាន​បន្ថយ​ស្ថាន​ភាព​តាន​តាំងនិង​បញ្ចប់​បញ្ហាជាប់​គាំង​នយោបាយ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ផល​អវិជ្ជ​មាន​ដល់​ជីវភាព​រស់​នៅ​របស់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ និង​សក្កានុពល​សេដ្ឋកិច្ច នៅ​កម្ពុជា​ក្រោយ​ការ​បោះឆ្នោត។

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទដើមទាំងស្រុង

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL