ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

របាយការណ៍ សង្កេតដំណើរការចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ឆ្នាំ២០១៦

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

គណៈកម្មាធិការ​ដើម្បីការបោះឆ្នោត​ដោយសេរី​ និង យុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ហៅកាត់ថា​ (ខុមហ្វ្រែល) មានកិត្តិយស់​សូមដាក់ចេញ​នូវ​របាយការ សង្កេត​ដំណើរការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៦ ទាំងជាភាសារខ្មែរ​និងភាសារអង់គ្លេស សម្រាប់សេចក្តីស្តីពី​របាយការ​សូមលោក លោកស្រី​ចុចលើ​តំណរភ្ជាប់​ដូចបាន​ផ្តល់ជូនខាងក្រោម ដើម្បីទាញយក។


សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ជាភាសារខ្មែរ
សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ជាភាអង់គ្លេស

Share/Save/Bookmark