ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក បន្ទាន់

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុម​ហ្វ្រែល គឺ​ជាគណៈកម្មាធិ​ការ​ឯក​រាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិន​រក​កំ​រៃ និង​មិន​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​គណៈ​បក្សន​យោបាយ និង​រាជ្យ​រដ្ឋា​ភិ​បាល។
បេស​ស​កកម្មរបស់​ខុម​ហ្វ្រែល គឺ​ជួយ​បង្កើត​បរិយាកាស គួរ​ជាទី​ពេញ​ចិត្ដ និង​មាន​ព័ត៌​មាន​គ្រប់​គ្រាន់ ដោយទី១ / ដើម្បីអោយមានដំណើរការ/ បោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធ៌ តាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូល តស៊ូមតិ និងទី២ /ដើម្បីអោយមានអត្ថន័យ នៃដំណាក់កាលក្រោយពេលបោះ​ឆ្នោត​តាម​រយៈ​ការអប់រំ និង​វេទិកាសាធារណៈ ក្នុងគោលបំណងជំរុញ​លើកទឹកចិត្ត​ប្រជាពលរដ្ឋអោយចូលរួម​ ក្នុង​កិច្ច​ការនយោបាយ និងការធ្វើសេចក្តីសំរេចនានា។
ខុមហ្វ្រែលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក​ ដូចខាងក្រោមៈ

១- បុគ្គលិកមួយរូបសម្រាប់តួនាទីជាមន្ត្រីបណ្តាញ
២- បុគ្គលិកជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យាមួយរូប

ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចុចលើតំណភ្ជាប់និមួយៗខាងលើ

Share/Save/Bookmark