ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ឯកសារបោះឆ្នោតថ្មី

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF
  • ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

 

  • ច្បាប់ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

 

Share/Save/Bookmark