ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

សេច​ក្តីប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​ដំ​ណើរ​កាកំ​ណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត

សម្ព័ន្ធ​កំ​ណែទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដល់ អ្នក​សារ​ព័ត៌​មាន​ជាតិនិង​អន្តរ​ជាតិ​អោយ​បាន​ជ្រាប​ថាស​ម្ព័ន្ធ​កំ​ណែទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នឹង​ធ្វើ​កិច្ច​ពិភាក្សាតុ​មូល​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​បង្ហាញ​ដោយ​សង្ខេប​នៃ​បទ​បញ្ញត្ត​សំខាន់​ៗ​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​រៀប​ចំ និង​ប្រ​ព្រឹត្តទៅ​នៃ គ.ជ.ប ។
កាល​បរិច្ឆេទ និង​ពេល​វេលា៖ ថ្ងៃទី០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ម៉ោង ៨ : ៣០ ព្រឹក
ទីកន្លែង៖ អ៊ីមភឺរៀលហ្គាដិន អូតែល ភ្នំពេញ

Electoral Reform Alliance (ERA) would like to inform all the journalists that ERA will hold a round table discussion on The Summary Presentation of Key Provisions in the Law on the Organization and Function of the National Election Committee.
Date and Time: 01 September 2014 at 08:30
Place: Imperial Garden Villa Hotel, Phnom Penh

Click here to read in pdf format

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម             For More informatio
លោក សួន យុធ្យា ទូរស័ព្ទលេខ៖088 81 42 783

 

Share/Save/Bookmark