ថ្ងៃសៅរ៍ ទី27 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​អត្ថ​បទ​ស្តី​ពី​ការ​រំ​លោភ​ច្បាប់ និង​ការ​ជ្រៀត​ជ្រែក​នយោបាយ​ក្នុង​ដំ​ណើរ​ការ​ឃោស​នា​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជ​ធា​នី/​ខេត្ត និង ក្រុង​/​ស្រុក​/ខ​ណ្ឌ អាណត្តិទី២

ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី០២ ដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ គឺជាអំឡុងពេលនៃ ការ​ឃោស​នា​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជ​ធា​នី​/​ខេត្ត និងក្រុង/ ស្រុក/ខណ្ឌ នី​តិ​កាល​ទី​ពីរ។​គណបក្សនយោបាយដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតមានសកម្មភាព​ឃោស​នារៀងខ្លួនៗ។ ក្នុង​ចំណោម​គណបក្សន​យោបាយ​ទាំង​០៥គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​បាន​រៀប​ចំការ​ឃោស​នាយ៉ាង​សកម្ម​ជាង​គណបក្សនយោបាយដទៃ ដោយ​គណបក្សនេះរៀប​ចំ​ការប្រមូលផ្តុំប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណបក្ស និងរហូតដល់មានការហែក្បួនតាមផ្លូវសាធារណៈទៀតផង។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកអត្ថបទដើមទាំងស្រុង

Share/Save/Bookmark