ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

របាយ​ការណ៍ ស្តី​ពី សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ក្នុង​ការ​កំ​ណត់ តម្រូវការអាទិភាព​នៅ ១០០ ឃុំ ដាច់​ស្រ​យាល

ក្រោយ​ការ​បោះឆ្នោ​ត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​-​សង្កាត់ រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុ​ជា បាន​ធ្វើ​កំ​ណែទម្រង់​រដ្ឋ​បាល​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ដែល​បាន​ចាប់​ផ្តើម​តាម​រយៈក្រ​បខណ្ខច្បា​ប់ស្តី​ពី​ការ គ្រប់​គ្រង​ឃុំ​-​សង្កាត់​។ ផ្អែកលើ​ក្រប​ខណ្ខច្បាប់​នេះ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​តាម​បែប​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​(​គ.ជ.អ.ប) បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​គោល​ការណ៍​ពាក់​ព័ន្ធ ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍន៏ និង​កម្មវីធីវិនិ​យោគ​ឃុំ​-​សង្កាត់​ជា​ដើម ដើម្បី​ជម្រុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្តប្រព័ន្ធវិមជ្ឈ​ការ វិស​ហមជ្ឈការ និង​អភិបាល​កិច្ចល្អ នៅ​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ​ឲ្យប្រកប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិភាព​។
សូចុចដើម្បីអានអត្ថបទដើម  ខ្មែរ | អង់គ្លេស
Share/Save/Bookmark