ថ្ងៃសៅរ៍ ទី27 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

រ​បាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផល​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​យុវជន​ទៅ​លើ​ការ​បំពេញ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា ឬ គណបក្ស​ជាប់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​អនុវត្ដ “​កំណែ​ទម្រង់​ច្បាប់ និង​ប្រព័ន្ធ​យុត្ដិធម៌​”

ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ជា​យុវ​ជន​ចំនួន ១១០ នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​យុវ​តី​ចំនួន ៤៤ នាក់ សេ្ម​នឹង ៤០​%ដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វេ​ទិ​កា​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ គណៈកម្មា​​ធិ​ការ​ដើម្បី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​យុត្ដិ​ធ៌​ម​នៅកម្ពុជា ហៅ​កាត់​ថា ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ ក្រុម​ប្រឹក្សា​យុ​វជន​កម្ពុ​ជា សមាគ​ម​យុ​វជន​ខែ្មរ​ និង​កម្ម​វិធីអ​ភិវឌ្ឍន៍​ធន​ធាន​យុវ​ជន បាន​ធ្វើ​ឡើង បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ពិ​ភាក្សា​និង​ស្ដាប់​នូវ​របាយ​ការណ៍​ជាក់​ស្ដែង​ខ្លះ របស់វាគ្មិន​ចំនួន ៣ រូប ជា​អ្នក​តំ​ណាង​រាស្ដ្រ​ចំ​នួន ២ រូប និង​នា​យក​អង្គ​ការ​ក្រុម​អ្នក​ច្បាប់​ការ​ពារ​សិទ្ធិ​កម្ពុ​ជា​ 9ជឌភបអំពី​ការ​អនុ​វត្ដ “​កំ​ណែ​ទម្រង់​ច្បាប់ និង​ប្រ​ព័ន្ធ​យុត្ដិ​ធម៌​”។ ការ​វាយ​តម្លៃ​បាន​ផ្ដោត​ទៅ​លើ ៤ ចំ​ណុច​ចម្បង​ៗដោយ​មាន​ការ​ដាក់​ពិន្ទុ​ពី​អ្នក​ចូលរួមវេ​ទិកា - ពិន្ទុ​នៅ​ចន្លោះ​ពី​ ១ មិន​ពេញ​ចិត្ដ​សោះ ទៅ ៥: ពេញ​ចិត្ដ​ខ្លាំងណាស់។ ចំណុច​ទាំង ៤ នោះ រួមមានៈ

 

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទដើមទាំងស្រុង

Share/Save/Bookmark