ថ្ងៃច័ន្ទ ទី29 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

លទ្ធ​ផល​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទៅ​ការ​អនុវត្តន៍​លក្ខខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​ នៃ​វិស័យ​អាទិភាព​ ក្នុងខេត្ត​ ឧត្តរមានជ័យ

ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ដ​ឧត្តមានជ័យ​ប្រមាណ ៧៨​នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​ស្ដ្រី ​១២​%​ ដែលតំណាង​​សហគមន៍ អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិ​បាល​នានា អាជីវករ​/​ពាណិជ្ជ​ករ មន្ដ្រី​រាជ​ការសិស្ស​/​និស្សិត កសិករ ដែល​មក​ពី​ស្រុក​/​ក្រុងផ្សេង​ៗ​គ្នា និង​ ក្រុង ​ខេត្ដ​រឧត្តរមានជ័យ បាន​វាយតម្លៃលក្ខណសន្ទស្សន៍និ​មួយៗ​ ថាមិនបាន​ធ្វើអ្វី​ទាល់តែសោះ ឬបាន​ធ្វើ​តិច​តួច​ប៉ុណ្ណោះ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទដើមទាំងស្រុង

Share/Save/Bookmark