ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ ឧត្ដរ​មាន​ជ័យ​

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៨៥​នាក់ មក​ពី​ស្រុក​នានា និង​ក្រុង​នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​ឧត្ដរ​មាន​ជ័យ​និង​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រ​មាណ​១៩​% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​ឧត្ដ​រមាន​ជ័យ កា​លពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ​ ២០០៩ ក្នុងខេត្ដ​ឧត្ដ​រ​មាន​ជ័យ។

ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្ដ​ឧត្ដរ​មាន​ជ័យ ឯក​ឧត្ដម យឹម ធីន បាន​មាន​ប្រ​សាសន៍​បើក​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា ថា​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ត្រូវ​តែ​បញ្ជេញ​មតិ​យោ​បល់ និង​តំ​រូវ​ការ​ដែល​ខ្លួន​ចង់​បាន​នៅ​ក្នុង​មណ្ឌល​របស់​ខ្លួន ហើយ​តំ​រូវ​ការ​នោះធ្វើ​យ៉ាង​ណា​អោយ​វា​សម​ស្រប​ទៅ​នឹង​ភាព​ជាក់​ស្ដែង និងចាំ​បាច់​នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​។

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទដើមទាំងស្រុង

Share/Save/Bookmark