ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន៍​​នៃ​វិស័យ​អា​ទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ កណ្ដាល

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៨៥នាក់ មក​ពី​ស្រុក​ផ្សេង​គ្នា និង​ក្រុង នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​កណ្ដាល ដែល​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រមាណ ២៥% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អាទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​កណ្ដាល កាល​ពី​ថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩ ។

អភិ​បាល​រង​ក្រុង​តា​ខ្មៅ​លោក នូ សាខន បាន​លើក​ឡើង​ថា សិក្ខា​សា​លា​នេះនឹ​ង​ផ្ដល់​ឱ​កាស​ដល់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ពី​តម្រូវ​ការ​របស់​ខ្លួន​ជូន​មន្ដ្រី​ជាប់​ឆ្នោត ហើយ​ក៏ជា​ការ​រួម​ចំណែក​របស់​សង្គម​ស៊ី​វិល​ដើម្បី​ផ្សារ​ភ្ជាប់​តំ​រូវ​ការ​របស់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ក្នុង​មណ្ឌល​ទៅ​អោយ​មន្ដ្រី​ជាប់​ឆ្នោត​ផង​ដែរ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានព័ត៌មានទាំងស្រុង

Share/Save/Bookmark