ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

សិក្ខាសាលាម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុ​ងការកំណត់​លក្ខខណ្ឌសន្ទ​ស្សន៍ ក្នុងខេត្ដ កោះកុង

ម្ចាស់ឆ្នោតប្រមាណ ៨០នាក់ ដែលតំណាងឱ្យសហគមននេសាទ ព្រៃឈើ ដីធ្លី...សមាគម និងអង្គការមិនមែន

រដ្ឋាភិបាលនានា អាជីវករ/ពាណិជ្ជករ មន្ដ្រីរាជការ សិស្ស/ និស្សិត កសិករ ដែលមកពីស្រុកស្មាច់មានជ័យ

ស្រុកមណ្ឌលសីមា ស្រុកថ្មបាំងស្រុកបូទុមសាគរ និងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ក្នុងខេត្ដកោះកុងបានធ្វើការកំណត់

លក្ខខណ្ឌសន្ទស្សននៃវិស័យអាទិភាពនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅខេត្ដកោះកុង។ នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះដែល

មានសិក្ខាកាមស្ដ្រីចូលរួមប្រមាណ ២០% បានធ្វើការកំណត់ និងជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌសន្ទស្សននៃវិស័យ

អាទិភាព ១០ សម្រាប់ខេត្ដ កោះកុង។

 

Share/Save/Bookmark