ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ការផ្ដល់អនុសាសន៍ និងកិច្ចប្រជុំបញ្ចុះបញ្ចូល

(ខាងស្ដាំ) លោក សុក សំអឿន អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនាយក​អង្គការ​ខុមហ្វ្រែល និង​លោក គល់ បញ្ញា នាយក​ប្រតិបត្​ដិអង្គការ​ខុម​ហ្វ្រែល​កំពុងពិ​ភាក្សា​ជា​មួយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​(គ.ជ.ប) ដើម្បី​លើក​ឡើង​នូវ​អនុសាសន៍​មួយ ចំនួន​ទាក់​ទិន​នឹង​កំណែ​ទំរង់​ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

 

Share/Save/Bookmark