ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

វិចិត្រសាល
សិក្ខាកាម​ចូល​រួម​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា E-Campaigning and Social Mediaដែល​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោ​យ​ខុមហ្វ្រែល​,​ ថ្ងៃទី​ ១-៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ នៅ Imperial Garden Hotel
ថ្ងៃអង្គារ, 19 ខែតុលា 2010
ក្រុម​ការ​ងារ​កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត ៖ ឃ្លាំមើលសភា និងអ្នកតំណាងរាស្រ្ត
ថ្ងៃអង្គារ, 19 ខែតុលា 2010
ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ និ​ង​បុគ្គ​លិក​ស្នាក់​ការ​កណ្តាល​បាន​ចូល​រួម​ដង្ហែ​រ​ក្បួន​ពី​វត្តភ្នំ ឆ្ពោះ​ទៅ​វត្ត​បុទុមវត្ដី​ ដើម្បី​អប​អរ​ទិ​វាសិទ្ធិ​មនុស្ស​ ថ្ងៃ​ទី​ ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩
ថ្ងៃអង្គារ, 19 ខែតុលា 2010
បុគ្គ​លិក​ស្នាក់​ការ​កណ្តាល​ខុម​ហ្វ្រែល​ បាន​រៀប​ចំ​ប្រ​ជុំ​បុគ្គលិក​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​នៅ​ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០៥-០៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០៩)
ថ្ងៃអង្គារ, 19 ខែតុលា 2010
ការចុះបញ្ចាំងអង្កេត និង វាយតំលៃ ខុម​ហ្វ្រែល​ក៏​បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​របស់​ខ្លួន​ស្ដី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​សភា​ជាតិ​ឆ្នាំ​ ២០០៨ ជា​មួយ​អ្នក​ចូល​រួម​ចំ​នួន​៧​៥​រូប
ថ្ងៃអង្គារ, 19 ខែតុលា 2010
កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​នា​យក​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​នាយក​ខុម​ហ្វ្រែល​ត្រូវ​បាន រៀប​ចំ​ឡើង​នៅ​ទី​ស្នាក់​ការកណ្ដាល​ខុម​ហ្វ្រែល​កាល​ ពី​ថ្ងៃ ១៣ មិនា ២០០៨ ដើម្បី​លើក​យក​សក​ម្ម​ភាព ប្រតិបត្ដិ​ក៏​ដូច​ជា​បញ្ហា​ជួប​ប្រ​ទះមួយ​ចំ​នួន​មក​ពិ​ភាក្សា ​
ថ្ងៃអង្គារ, 19 ខែតុលា 2010