ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

យុទ្ធនាការ និយាយថាទេ សម្រាប់ច្បាប់អង្គការ សមាគមន៏ និង សហជីព
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1659 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជន ជនជាតិដើមភាគតិច ក្នុងការទទួលបានសេវាសង្គម និងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1791 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធមនុស្ស និងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រពន្ធ័វិច្ចេកវិទ្យា
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1897 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរើសអើង នៃការប្រើប្រាស់ ពាក្យប្រៀបធៀប
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1792 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជន និងការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណរបស់បណ្តាញយុវជន​Changemaker
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1727 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្តវ័យក្មេង និងការលើកកំពស់ការអប់រំរបស់ក្មេងស្រី
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1685 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលនៃការប្រារព្ធយុទ្ធនាការមោទនភាពស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1677 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មភាពជនជាតិដើមភាគតិច នៅក្នុងសហគមន៏ និងការ អភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1956 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសរុបយុទ្ធនាកាមោទនះភាពអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1524 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនអបអរសាទរពិធីបុណ្យពិសាខបូជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1645 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពត៏មាននៅក្នុងវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1701 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្នាដៃរបស់ លោក លីក្វាន់យូ ក្នុងការប្រែក្លាយសិង្ហបុរីពីកោះថ្មអោយទៅជាកោះពេជ្រ
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (2022 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនាគតរបស់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងសមាហរកម្មអាស៊ាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1917 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមសង្កេតការណ៏បោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1746 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលនៃការប្រារព្ធយុទ្ធនាការទិវាសិទ្ធនារី
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1726 ដង) ទាញសំលេងទុក
( ជំហររបស់យុវជន ចំពោះការធ្វីសេចកី្តព្រាងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មបែបប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា)
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1803 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំឡេងស្រី្ត សិទ្ធស្រី្ត
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1731 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនអ្នកការពារបរិស្ថាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1600 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការសេរីភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ និង ទិវាអរន្តជាតិ៨មីនា
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (2022 ដង) ទាញសំលេងទុក
សី្តពី ភ្នាក់ងារដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមតើនណា?
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1997 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារះសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័ឆ្លើយតបសារជាសម្លេងរបស់គម្រោងជួយមើលសាលារៀន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1907 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុជនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 24 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1694 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីរបស់យុវជនក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តលើសកម្មភាព
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1909 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 10 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (2341 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាម្ចាស់ឆ្នោតសី្តពី ការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៏គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា(ឆ្នាំទី១)ថ្ងៃ៣០ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤សាកលវិទ្យាល័យខេមរះ(វគ្គ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 03 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1837 ដង) ទាញសំលេងទុក