ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

ស្រី្តវ័យក្មេង និងការលើកកំពស់ការអប់រំរបស់ក្មេងស្រី
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1576 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលនៃការប្រារព្ធយុទ្ធនាការមោទនភាពស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1569 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មភាពជនជាតិដើមភាគតិច នៅក្នុងសហគមន៏ និងការ អភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1892 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសរុបយុទ្ធនាកាមោទនះភាពអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1466 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនអបអរសាទរពិធីបុណ្យពិសាខបូជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1582 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពត៏មាននៅក្នុងវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1637 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្នាដៃរបស់ លោក លីក្វាន់យូ ក្នុងការប្រែក្លាយសិង្ហបុរីពីកោះថ្មអោយទៅជាកោះពេជ្រ
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1812 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនាគតរបស់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងសមាហរកម្មអាស៊ាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1866 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមសង្កេតការណ៏បោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1638 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលនៃការប្រារព្ធយុទ្ធនាការទិវាសិទ្ធនារី
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1635 ដង) ទាញសំលេងទុក
( ជំហររបស់យុវជន ចំពោះការធ្វីសេចកី្តព្រាងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មបែបប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា)
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1738 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំឡេងស្រី្ត សិទ្ធស្រី្ត
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1665 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនអ្នកការពារបរិស្ថាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1540 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការសេរីភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ និង ទិវាអរន្តជាតិ៨មីនា
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1908 ដង) ទាញសំលេងទុក
សី្តពី ភ្នាក់ងារដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមតើនណា?
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1890 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារះសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័ឆ្លើយតបសារជាសម្លេងរបស់គម្រោងជួយមើលសាលារៀន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1779 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុជនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 24 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1581 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីរបស់យុវជនក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តលើសកម្មភាព
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1801 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 10 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (2259 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាម្ចាស់ឆ្នោតសី្តពី ការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៏គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា(ឆ្នាំទី១)ថ្ងៃ៣០ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤សាកលវិទ្យាល័យខេមរះ(វគ្គ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 03 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1776 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពតាមប្រពន្ធ័អ៊ីនធឹណេត
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1882 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបំផុសចលនាយុវជនដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1644 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ និងសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1635 ដង) ទាញសំលេងទុក
សភាយុវជនត្រាប់
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1977 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តញក្រុមយុវជនភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូជាវិជ្ជមាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1823 ដង) ទាញសំលេងទុក