ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

ពត៏មានជុំវិញការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃសៅរ៍, 03 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (644 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើយុវជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបានតៀមខ្លួនក្លាយជាមេឃុំចៅសង្កាត់ហើយឬនៅ?
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (755 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (925 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពលករចំណាកស្រុក និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (637 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារសំខាន់នៃលិខិតអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសំរាប់ពលរដ្ឋខ្មែរ
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (740 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការស្លាប់របស់លោក កែម ឡី ជះឥទ្ធីពលអ្វីខ្លះដល់យុវជនខ្មែរ
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (1003 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការចូលរួមក្នុងដំណើរការ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1098 ដង) ទាញសំលេងទុក
រាំវង់នយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (982 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរៀនសូត្ររបស់សិស្ស និងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (932 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (802 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើយុវជនត្រូវត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះ ដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត?
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (1105 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនៅតាមសាលារៀន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (869 ដង) ទាញសំលេងទុក
ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៃគុណភាព វិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1070 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាប្រឈម និងវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1447 ដង) ទាញសំលេងទុក
កត្តាប្រឈមរបស់សិស្ស និងបំម្រែបំប្រួលអាកាសធាតុ
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1010 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើសង្គមស៊ីវិលធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីអប់រំការបោះឆ្នោតដល់យុវជន
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (980 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយោបល់របស់សហគមន៏នៅលើតម្រូវការរបស់សិស្សក្នុងសេវាអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1105 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជននៅតែជាចំណាប់ខ្មាំង នយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1101 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពនៃការស្រឡាញ់ និងទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1156 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារះសំខាន់នៃវិមជ្ឍការវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1089 ដង) ទាញសំលេងទុក
តោះយើងទៅចូលរួមក្នុងការបញ្ចប់អំ​ពើហឹង្សាលើស្រ្តី
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1161 ដង) ទាញសំលេងទុក
គំរោងគណនេយ្យភាពសង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1169 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជន ក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1265 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនយុវជនដែលបញ្ចេញមតិលើបណ្តាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1159 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនចំពោះច្បាប់ចរាចរណ៏ផ្លូវគោកថ្មី
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1483 ដង) ទាញសំលេងទុក