ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ទិ​វា​ពល​កម្ម​អន្ដរ​ជាតិ​១​ឧ​ស​ភា​ស្ដី​ពី​សេ​រី​ភាព​ស​មាគម​និង ប្រាក់​ឈ្នួល​សម​រម្យ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7417 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទការងារនៅរោងចក្រ QMIB
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6492 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋមកគណបក្ថនយោបាយ​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5576 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត​និង​ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញា​ប្បទាន​ពី​រដ្ឋ​មក​គណ​បក្យ​ន​យោ​បាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7994 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​កាត់​បន្ថយ​​និង​បន្សាំការ​ប៉ះ​ពាល់​ដែល​បណ្ដាល​មក​ពី​ការ​បំ​រ៉ែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7254 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅក្នុងវិស័យវេយ្យនភ័ណ្ឌ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7170 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7446 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីពិការនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7589 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវវ័យជួយស្ដ្រីគីជួយខ្លួនឯងក្មុងសង្គមជាតិ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7456 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាក់ទំនងរវាងសហជីព និង ថៅកែរោងចក្រ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7149 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (5741 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិង ធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6343 ដង) ទាញសំលេងទុក
បាយ​ការណ៏​ស្រាវ​ជ្រាវ​ស្ដីពីស្ធាន​ភាព​របស់​ស្ដ្រី​ជា​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​ក្នុង​ការ​បំពេញ​កិច្ចការ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6860 ដង) ទាញសំលេងទុក
លកូណៈនៃភរិយា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6839 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាតព្វកិច្ចរបស់និយោជកចំពោះកម្មករ (ផ្សាយលើកទី​២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7112 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាតព្វកិច្ចរបស់និយោជកចំពោះកម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (5759 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាតព្វកិច្ចរបស់និយោជកចំពោះកម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7384 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខណៈនៃភរិយា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6580 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី និង មនុស្ស (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (9509 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដី​ព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពី​សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6023 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ទៅ​លើ​វិក័យ​ប័ត្រ​សេវាសាធារណៈ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6460 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខណៈនៃភរិយា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6270 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រីនិងសិទ្ឋិមនុស្ស
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 09 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6017 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​អនុវត្ដន៏​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ការទប់​ស្កាត់​អំពើ​ហឹង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ និង​កិច្ចការ​ពារ​ជន​រង​គ្រោះ(យុទ្ធ​នាការ​បូ ស)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (8430 ដង) ទាញសំលេងទុក
យេឌ័រ និង ការ​បំ​រែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 25 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (7282 ដង) ទាញសំលេងទុក