ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

លក្ខខណ្ឌ័នៃដំណោះស្រាយវិបតិ្តនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1898 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពបញ្ចេញមតិនាពេល​បច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1968 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចំណាកស្រុក​
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2064 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធមនុស្សអន្តរជាតិ ១០ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣​ (អាដហុក)
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2194 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រមើលមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 04 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2155 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផល​វិបាក​នៃ​អំពើ​និទន្នភាព​នៃ​ការ​រំលោភ​សេពសន្ទវៈ
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (2540 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្តន៍​ច្បាប់បាតុកម្ម​​អោយមាន​ប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 13 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (3163 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (2103 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯករាជ្យភាពរបស់​តុលាការ
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2182 ដង) ទាញសំលេងទុក
តម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀង​ទីក្រុង​ប៉ារីស ២៣តុលា១៩៩១
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2184 ដង) ទាញសំលេងទុក
តុល្យភាពអំណាច​ក្នុងសភា​
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2685 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2327 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់​ដើម្បី​រក​ការពិត​នៃការ​បោះឆ្នោត
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2354 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការវិវត្តន៍ថ្មីៗ​នៃ​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2454 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរី​ភាពបញ្ចេញមតិ (ផ្តោតទៅលើការ​ធ្វើបាតុកម្ម​អហិង្សា)
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1972 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាចំណាកស្រុក​ និងការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (3373 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់បង្កើតសហជីព
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (5430 ដង) ទាញសំលេងទុក
យន្ដការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីបន្ត
ថ្ងៃពុធ, 20 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7948 ដង) ទាញសំលេងទុក
សវនាការបឋមនៅក្នុងសំនុំរឿង០០២ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃពុធ, 13 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6812 ដង) ទាញសំលេងទុក
សវនាការបឋមក្នុងសំនុំរឿង០០២
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7021 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំពើទារុណកម្មពិតជាកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនដែរឬទេ?
ថ្ងៃពុធ, 29 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7076 ដង) ទាញសំលេងទុក
យាន្ដការទំនាស់ដីធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 22 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6720 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​ត្រៀម​រៀប​ចំ​ជន​រង​គ្រោះ​ក្នុង​សវ​នា​ការ​បឋម​សំ​នំ​រឿង​០០២
ថ្ងៃពុធ, 15 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7063 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិធម៌នៅឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6344 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ឋកុមារអន្ដរជាតិ១មិថុនា
ថ្ងៃពុធ, 01 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6344 ដង) ទាញសំលេងទុក