ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

បញ្ហាដីធី្ល និងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2320 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯករាជ្យភាពនៃតុលាការ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2431 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2401 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2146 ដង) ទាញសំលេងទុក
អពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារឈានដល់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋ
ថ្ងៃពុធ, 05 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2412 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរំលោភសិទិ្ធមនុស្សដោយហេតុផលនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (2245 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់នៃការបណ្តេញចេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅដ្ឋាន
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (2066 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខណ្ឌ័អោយក្រៅឃុំជាបណ្តោះអាសន្ន
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1962 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហារបស់ពលករខែ្មរចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃ
ថ្ងៃពុធ, 05 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (2063 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការដោះស្រាយវិបតិ្តនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 29 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1847 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ ពាក់ពន្ធ័​ និង​ការលែងលះ
ថ្ងៃពុធ, 22 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (2574 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការគ្រឹះនៃការចាប់ និង ឃុំខ្លួន
ថ្ងៃពុធ, 15 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1826 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពនៃសិទ្ធបញ្ចេញមតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1854 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេ្ថភាពនៃលទិ្ទប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 01 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1905 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខណ្ឌ័នៃដំណោះស្រាយវិបតិ្តនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1790 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពបញ្ចេញមតិនាពេល​បច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1831 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចំណាកស្រុក​
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1947 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធមនុស្សអន្តរជាតិ ១០ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣​ (អាដហុក)
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2026 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រមើលមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 04 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1975 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផល​វិបាក​នៃ​អំពើ​និទន្នភាព​នៃ​ការ​រំលោភ​សេពសន្ទវៈ
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (2417 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្តន៍​ច្បាប់បាតុកម្ម​​អោយមាន​ប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 13 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (2784 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1986 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯករាជ្យភាពរបស់​តុលាការ
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2025 ដង) ទាញសំលេងទុក
តម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀង​ទីក្រុង​ប៉ារីស ២៣តុលា១៩៩១
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2041 ដង) ទាញសំលេងទុក
តុល្យភាពអំណាច​ក្នុងសភា​
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2523 ដង) ទាញសំលេងទុក