ថ្ងៃពុធ ទី24 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

សិទ្ធិកម្មករ(អាដហុក)
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1974 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រតិកម្មរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំពោះសំណងក្នុងសំនុំរឿង០០២វគ្គ០១
ថ្ងៃពុធ, 01 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (2109 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រមើលមើលទៅលើការអនុវត្តន៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2101 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពនៃការលប់ដីបឹងនៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញ(ADHOC)
ថ្ងៃពុធ, 10 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2061 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួន និងឃុំខ្លួនខុសច្បាប់(កម្មវិធីសិទិ្ធមនុស្សអាដហុក)
ថ្ងៃពុធ, 03 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2025 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំនន់បណ្តឹងតវ៉ារឿងដីធ្លីក្នុងខែសីហាឆ្នាំ២០១៤(ADHOC)
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2049 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរំលោភសិទ្ធមនុស្សដោយសារភាពជ្រុលនិយមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ថ្ងៃពុធ, 20 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1977 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយល់ឃើញចំពោះសាលក្រម០០២\០១
ថ្ងៃពុធ, 13 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2000 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្ថាប័នជាតិឆ្លើយតបទៅនិងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2052 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មជនតវ៉ាការពារដីធី្ល ជាមុខសញ្ញានៃការចាប់ខ្លួន​និងចោទប្រកាន់ពីតុលាការ
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2098 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការវិវត្តន៏ថ្មីៗរបស់សាលាកី្តខ្មែរក្រហម
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2054 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ និងច្បាប់បាតុកម្មដោយអហិង្សា
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2154 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរំលោភច្បាប់បាតុកម្មដោយសន្តិវិធី
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2111 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីពលរដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2223 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ការបញ្ជូនពលករខ្មែចំណាកស្រុក
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2015 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធកុមារអនាថានៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2119 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពមិនច្បាស់លាស់ក្ងងការផ្តល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2019 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរំលោភសេពសន្ធវះលើកុមារនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 04 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2147 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាជំរះកី្តលោក វន់ ពៅ
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2049 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុ្ស​នៅដើមឆ្នាំ​២០១៤(វគ្គ២)
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2245 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីសិទ្ធិសម្តែងមតិនិងនយោបាយរបស់ស្រ្តី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 08 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2183 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុ្ស​នៅដើមឆ្នាំ​២០១៤
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2386 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ១ឧសភា២០១៤
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2115 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តព្រាងច្បាប់សិ្តពីលក្ខន្តិកចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញារ
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2223 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទដីធី្លប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំឡពាង
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2198 ដង) ទាញសំលេងទុក