ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

ហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាកស្រុក
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែសីហា 2017 បានបើកស្តាប់ (87 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្ស និងធុរៈកិច្ច
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែសីហា 2017 បានបើកស្តាប់ (83 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចែករំលែកបទពិសោធរបស់អតីតនារីរងគ្រោះមកពីប្រទេសចិន
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (147 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (159 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិក្រោយបោះឆ្នោតឃុំ សង្កាត់
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (165 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពនៃការការបញ្ជូនពលករ ពលការិនីពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃ
ថ្ងៃពុធ, 05 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (135 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃ
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (156 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្សជាមួលដ្ឋាន
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (197 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពមន្រី្តសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (208 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពបោះឆ្នោតឃុំ សង្កាត់២០១៧
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (272 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឥទ្ធិពលមេខ្យល់មកដល់កូនក្រមុំកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (489 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពយុទ្ធនាការ ឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃពុធ, 24 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (282 ដង) ទាញសំលេងទុក
បច្ចុប្បន្នភាពសកម្មជនអាដហុក និង សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (223 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធមនុស្សមុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃពុធ, 10 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (463 ដង) ទាញសំលេងទុក
បច្ចុប្បន្នភាពសកម្មជនអាដហុក និងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ថ្ងៃពុធ, 03 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (289 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ពលករលើទូកនេសាទ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (334 ដង) ទាញសំលេងទុក
បច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 05 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (617 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់ដីធ្លីនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 29 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (602 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ការពារ
ថ្ងៃពុធ, 22 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (764 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពលការិនីចំណាកស្រុក និងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ៨មីនា
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (816 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លី និងយុត្តិធម៌
ថ្ងៃពុធ, 22 ខែកុម្ភៈ 2017 បានបើកស្តាប់ (897 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពគ្រួសារមន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃ១៤កុម្ភះ
ថ្ងៃពុធ, 15 ខែកុម្ភៈ 2017 បានបើកស្តាប់ (699 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ពលករលើទូកនេសាទនៅប្រទេសថៃ
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែកុម្ភៈ 2017 បានបើកស្តាប់ (815 ដង) ទាញសំលេងទុក
បច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 01 ខែកុម្ភៈ 2017 បានបើកស្តាប់ (770 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារមន្រ្តីសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (851 ដង) ទាញសំលេងទុក