ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រពន្ធ័កុំព្យូទ័
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1648 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពប្រឈមនៃជនពិការ ក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះ និងបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1644 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពប្រឈមនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងទៅ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1756 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគ្សាតុមូល ស្តីពីអនុសាសន៏ទាក់ទង និងបណ្តឹងក្នុងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត វគ្គ១
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1804 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលលំបាកក្នុការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ជាមួយស្មៀនឃុំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1901 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគ្សាតុមូល ស្តីពីអនុសាសន៏សម្រាប់បទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត វគ្គ២
ថ្ងៃច័ន្ទ, 20 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1684 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល(កាត់សំរាប់ថ្ងៃ១៣-០៧-២០១៥
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1808 ដង) ទាញសំលេងទុក
គជបបែបណាដែលចាត់ទុកថាជាឯករាជ្យ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1603 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការណ៏សំខាន់ដើម្បីធានា ការបោះឆ្នោត សេរី និងយុត្តិធម៌
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1718 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខណ័ដែលត្រូវតែមាន ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1794 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាជនចំណាកស្រុក​និង ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1706 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1751 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ របស់អង្គការខុមហ្វ្រែល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 18 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1673 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគ្សាតុមូល ស្តីពី​ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត និងបញ្ហាជាអទិភាពសម្រាប់ធ្វើបទបញ្ចា និងនីតិវិធីសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ គជបវគ្គ២(ERA)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1764 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើនិងមានផលប៉ះពាល់ទេ បើសិនជាច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានអនុវត្តន៏
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1688 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើគជបថ្មីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៏ដែរឬទេ?
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1785 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំឆ្នាំ និង ភាព មិនប្រក្រតីផ្នែកនយោបាយ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1796 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1691 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីស្នើច្បាប់ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1781 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើេរការវិវត្តន៏ចុងក្រោយនៃ កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1979 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 02 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1608 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរកឃើញការបំពេញ/អនុវត្តន៏ គោលនយោបាយមាន សូចនាករ ច្បាស់លាស់របស់រាជ រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥(ឆ្នាំទី១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1766 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យឡើងវិញផែនការសកម្មភាពប៉េកាំងបូក២០អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1823 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិដ្ឋកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ និងតុលាការ(៤)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1827 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រឹត្យកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ និងតុលាការ(២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1899 ដង) ទាញសំលេងទុក