ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

កិច្ចពិភាគ្សាតុមូល ស្តីពីអនុសាសន៏សម្រាប់បទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត វគ្គ២
ថ្ងៃច័ន្ទ, 20 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1632 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល(កាត់សំរាប់ថ្ងៃ១៣-០៧-២០១៥
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1757 ដង) ទាញសំលេងទុក
គជបបែបណាដែលចាត់ទុកថាជាឯករាជ្យ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1554 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការណ៏សំខាន់ដើម្បីធានា ការបោះឆ្នោត សេរី និងយុត្តិធម៌
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1670 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខណ័ដែលត្រូវតែមាន ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1742 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាជនចំណាកស្រុក​និង ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1651 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1695 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ របស់អង្គការខុមហ្វ្រែល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 18 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1607 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគ្សាតុមូល ស្តីពី​ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត និងបញ្ហាជាអទិភាពសម្រាប់ធ្វើបទបញ្ចា និងនីតិវិធីសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ គជបវគ្គ២(ERA)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1708 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើនិងមានផលប៉ះពាល់ទេ បើសិនជាច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានអនុវត្តន៏
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1637 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើគជបថ្មីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៏ដែរឬទេ?
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1682 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំឆ្នាំ និង ភាព មិនប្រក្រតីផ្នែកនយោបាយ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1704 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1640 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីស្នើច្បាប់ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1726 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើេរការវិវត្តន៏ចុងក្រោយនៃ កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1926 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 02 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1562 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរកឃើញការបំពេញ/អនុវត្តន៏ គោលនយោបាយមាន សូចនាករ ច្បាស់លាស់របស់រាជ រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥(ឆ្នាំទី១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1700 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យឡើងវិញផែនការសកម្មភាពប៉េកាំងបូក២០អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1737 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិដ្ឋកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ និងតុលាការ(៤)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1772 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រឹត្យកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ និងតុលាការ(២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1854 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីសេចកី្តព្រាងសេចកី្តស្នេើច្បាប់សី្តពីការ រៀបចំ និងការប្រឹត្តិទៅនៃគណះកម្មធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គជប)និង គោលការណ៏ជាអប្បរមាដែលស្នើឡើងដោយភាគីពាក់ពន្ធ័សំរាប់ច្បាប់សី្តពីគជប (វគ្គ៣)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1813 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើម្ចាស់ឆ្នោតអាចចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបៀបណា?
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1791 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណើរច្បាប់សី្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្រ្ត(វគ្គ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1899 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណើរច្បាប់សី្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្រ្ត(វគ្គ១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1877 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណើរច្បាប់សី្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្រ្ត(វគ្គបញ្ចប់)
ថ្ងៃអង្គារ, 30 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1966 ដង) ទាញសំលេងទុក