ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

បណ្តឹងទាក់ទង និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (941 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីប្រកាសពត៏មានស្តីពីការសង្កេតរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្រ្តឆ្នាំទី២នៃនីតិកាលទី៥ (វគ្គ១))
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (927 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការវាយតម្លៃលើចំនុចអវិជ្ជមាន និងភាពមិនច្បាស់លាស់ ច្បាស់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (951 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចប្រជុំរៀបចំដោយគជប កាលពីថ្អៃទី២៨មករា២០១៦
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (921 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនិតិវិធីសំរាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ចីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1003 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1330 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអង្កេត និងឃ្លាំមើលសភា
ថ្ងៃច័ន្ទ, 18 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1081 ដង) ទាញសំលេងទុក
មុខងារ និងតួនាទីរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1480 ដង) ទាញសំលេងទុក
​នីតិវិធី នៃការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិកាដ្ឋានរបស់​គ.ជ.ប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1399 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ របស់ម្ចាស់ឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1610 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រារព្ធទិវា សិទិ្ធមនុស្សអន្តរជាតិ១០ធ្នូ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1210 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង កន្លងទៅ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (997 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមា
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (972 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពី សន្ទស្សន៏សំរាប់ការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៏(វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1203 ដង) ទាញសំលេងទុក
ហិរញ្ញវត្ថុគណបក្សនយោបាយ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1388 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃ ច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ (វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 12 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1358 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការឃ្លាំមើលសកម្មភាពសភាតំណាងរាស្រ្តចាប់ពីខែ០៧ដល់០៩ឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1535 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្តការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1850 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនដំណើការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1285 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការ នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1600 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រពន្ធ័កុំព្យូទ័
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1583 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពប្រឈមនៃជនពិការ ក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះ និងបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1581 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពប្រឈមនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងទៅ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1690 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគ្សាតុមូល ស្តីពីអនុសាសន៏ទាក់ទង និងបណ្តឹងក្នុងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត វគ្គ១
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1740 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលលំបាកក្នុការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ជាមួយស្មៀនឃុំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1842 ដង) ទាញសំលេងទុក