ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

សន្និសិទ្ធកាសែតរបាយការណ៏ស្តីពីអំពើពុករលួយនយោបាយការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (924 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារ និងលក្ខខណ្ឌ័នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (948 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងកំឡុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត(បញ្ចប់)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1188 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រពន្ធ័ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1079 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងទាក់ទង និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1057 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងទាក់ទង និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (994 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីប្រកាសពត៏មានស្តីពីការសង្កេតរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្រ្តឆ្នាំទី២នៃនីតិកាលទី៥ (វគ្គ១))
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1020 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការវាយតម្លៃលើចំនុចអវិជ្ជមាន និងភាពមិនច្បាស់លាស់ ច្បាស់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1057 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចប្រជុំរៀបចំដោយគជប កាលពីថ្អៃទី២៨មករា២០១៦
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (971 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនិតិវិធីសំរាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ចីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1068 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1476 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអង្កេត និងឃ្លាំមើលសភា
ថ្ងៃច័ន្ទ, 18 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1147 ដង) ទាញសំលេងទុក
មុខងារ និងតួនាទីរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1541 ដង) ទាញសំលេងទុក
​នីតិវិធី នៃការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិកាដ្ឋានរបស់​គ.ជ.ប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1499 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ របស់ម្ចាស់ឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1667 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រារព្ធទិវា សិទិ្ធមនុស្សអន្តរជាតិ១០ធ្នូ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1318 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង កន្លងទៅ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1060 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមា
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1033 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពី សន្ទស្សន៏សំរាប់ការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៏(វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1304 ដង) ទាញសំលេងទុក
ហិរញ្ញវត្ថុគណបក្សនយោបាយ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1436 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃ ច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ (វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 12 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1412 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការឃ្លាំមើលសកម្មភាពសភាតំណាងរាស្រ្តចាប់ពីខែ០៧ដល់០៩ឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1594 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្តការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1903 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនដំណើការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1338 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការ នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1657 ដង) ទាញសំលេងទុក